การป้องกันธุรกรรมทางการเงินและการซื้อแบบออนไลน์

1 เมษายน 2564

ID 70744

ในส่วนนี้จะเป็นคำแนะนำวิธีการป้องกันธุรกรรมทางการเงินและการซื้อของออนไลน์ด้วย Kaspersky Internet Security

ในส่วนความช่วยเหลือนี้

เกี่ยวกับการป้องกันธุรกรรมทางการเงินและการซื้อแบบออนไลน์

วิธีเปลี่ยนการตั้งค่า Safe Money

วิธีการกำหนดค่า Safe Money สำหรับบางเว็บไซต์

วิธีการส่งความคิดเห็นเกี่ยวกับ Safe Money

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง