การบล็อกอีเมลที่ไม่ต้องการ (สแปม)

1 เมษายน 2564

ID 70766

ถ้าคุณได้รับข้อความที่ไม่ต้องการ (สแปม) เป็นจำนวนมาก เราแนะนำให้คุณเปิดใช้ส่วนประกอบ Anti-Spam และตั้งค่าระดับความปลอดภัยที่ แนะนำ

การติดตั้งโปรแกรม Anti-Spam และการตั้งค่าระดับความปลอดภัยที่แนะนำ:

 1. เปิดหน้าต่างแอปพลิเคชันหลัก
 2. คลิกปุ่ม Settings 2019.png ที่ส่วนล่างของหน้าต่าง

  หน้าต่าง การตั้งค่า จะเปิดขึ้น

 3. เลือกส่วน การป้องกัน
 4. เลือกองค์ประกอบของ Anti-Spam

  หน้าต่างจะแสดงการตั้งค่า Anti-Spam

 5. เปิดใช้ Anti-Spam ด้วยสวิตช์
 6. ในส่วน ระดับความปลอดภัย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าระดับความปลอดภัยที่ แนะนำ แล้ว

Anti-Spam มีขีดจำกัดดังต่อไปนี้:

 • ส่วนประกอบ Anti-Spam นี้สามารถวิเคราะห์เฉพาะข้อความที่ดาวน์โหลดมาทั้งหมดจากเซิร์ฟเวอร์เมลไม่ว่าจะเป็นโปรโตคอลใด
 • ส่วนประกอบ Anti-Spam ไม่ตรวจสอบอีเมล์ที่ส่งโดยใช้โปรโตคอล MAPI

ส่วนประกอบ Anti-Spam ถูกปิดใช้งานเมื่อคุณอัปเกรดเป็นเวอร์ชันแอปพลิเคชันรุ่นล่าสุด คุณสามารถเปิดใช้งานส่วนประกอบได้โดยตนเอง

การเปิดใช้งานส่วนประกอบ Anti-Spam ใน เวอร์ชันแอปพลิเคชันบางเวอร์ชัน คุณต้องยอมรับข้อกำหนดของประกาศเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลสำหรับ Anti-Spam

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง