วิธีการตรวจสอบการเชื่อมต่อกับ Kaspersky Security Network

1 เมษายน 2564

ID 70883

การเชื่อมต่อของคุณกับ Kaspersky Security Network อาจไม่สำเร็จด้วยสาเหตุดังต่อไปนี้:

 • คุณไม่ได้เข้าร่วมใน Kaspersky Security Network
 • คอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
 • สถานะคีย์ปัจจุบันไม่อนุญาตการเชื่อมต่อกับ Kaspersky Security Network ตัวอย่างเช่น การเชื่อมต่อ KSN ไม่สามารถเลือกใช้งานได้ด้วยเหตุผลดังกรณีต่อไปนี้:
  • ไม่ได้เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน
  • ใบอนุญาตใช้งาน หรือ การบอกรับเป็นสมาชิกหมดอายุแล้ว
  • ได้รับการระบุปัญหาคีย์ใบอนุญาตใช้งาน (ตัวอย่างเช่น คีย์นี้ถูกเพิ่มไปยังรายการที่ปฏิเสธ)

  สถานะคีย์ปัจจุบันแสดงอยู่ในหน้าต่าง การอนุญาตใช้งาน

การทดสอบการเชื่อมต่อกับ Kaspersky Security Network:

 1. เปิดหน้าต่างแอปพลิเคชันหลัก
 2. ในส่วนล่างของหน้าต่างหลัก ให้คลิกปุ่มเครื่องมือเพิ่มเติม

  หน้าต่าง เครื่องมือ จะเปิดขึ้น

 3. ในหน้าต่าง เครื่องมือ ไปที่ส่วน ความปลอดภัย

ในส่วน ความปลอดภัย ให้คลิกที่ลิงก์ การป้องกันแบบคลาวด์ เพื่อเปิดหน้าต่าง การป้องกันแบบคลาวด์ ในหน้าต่าง การป้องกันแบบคลาวด์ จะแสดงสถานะการเชื่อมต่อของคุณกับ Kaspersky Security Network

ในบางกรณี Kaspersky อาจมีการจำกัดคำขอ Kaspersky Security Network ที่เกี่ยวกับกิตติศัพท์ของไฟล์ชั่วคราว เมื่อมีการกำหนดข้อจำกัดสำหรับคำขอข้อมูลจาก Kaspersky Security Network ชั่วคราว การแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องจะแสดง

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง