วิธีการหยุดการป้องกันคอมพิวเตอร์ชั่วคราวและการดำเนินการต่อ

1 เมษายน 2564

ID 70886

การหยุดการป้องกันคอมพิวเตอร์ชั่วคราวหมายถึงการปิดใช้ส่วนประกอบการป้องกันทั้งหมดเป็นบางช่วงเวลา

เมื่อการป้องกันถูกหยุดชั่วคราว หรือ Kaspersky Internet Security ไม่ทำงาน กิจกรรมการกำลังเรียกใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆ บนคอมพิวเตอร์ของคุณจะถูกตรวจสอบ ข้อมูลเกี่ยวกับผลลัพธ์ของการติดตามกิจกรรมแอปพลิเคชันจะถูกบันทึกไว้ในระบบปฏิบัติการ เมื่อ Kaspersky Internet Security เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งหรือการป้องกันดำเนินการต่อ แอปพลิเคชันจะใช้ข้อมูลนี้ในการป้องกันคอมพิวเตอร์ของคุณจากการดำเนินการที่เป็นอันตรายที่อาจได้ดำเนินการไปแล้วเมื่อตอนที่มีการหยุดการป้องกันชั่วคราวหรือเมื่อ Kaspersky Internet Security ไม่ทำงาน ข้อมูลเกี่ยวกับผลลัพธ์ของการติดตามกิจกรรมแอปพลิเคชันจะถูกบันทึกไว้อย่างไม่มีกำหนด ข้อมูลนี้จะถูกลบถ้า Kaspersky Internet Security ถูกนำออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

การหยุดการป้องกันชั่วคราวของคอมพิวเตอร์ของคุณ:

 1. ในเมนูบริบทของไอคอนแอปพลิเคชันที่บริเวณการแจ้งเตือนของแถบงาน ให้เลือกรายการ หยุดการป้องกันชั่วคราว

  หน้าต่าง หยุดการป้องกันชั่วคราว จะเปิด (ดูภาพต่อไปนี้)

  การหยุดการป้องกันชั่วคราว

  หน้าต่างหยุดการป้องกันชั่วคราว

 2. ในหน้าต่าง หยุดการป้องกันชั่วคราว ให้เลือกช่วงเวลาหลังจากที่การป้องกันกลับมาดำเนินการต่อ:
  • หยุดเป็นเวลา – เปิดใช้การป้องกันหลังการสิ้นสุดช่วงเวลาที่เลือกจากรายการแบบเลื่อนลง
  • หยุดชั่วคราวจนกว่าจะรีสตาร์ทแอปพลิเคชัน – เปิดใช้การป้องกันหลังจากแอปพลิเคชันได้เริ่มขึ้นอีกครั้งหรือระบบปฏิบัติการรีสตาร์ท (ถ้าแอปพลิเคชันเริ่มขึ้นโดยอัตโนมัติในการเริ่มต้นระบบ)
  • หยุดชั่วคราว – การป้องกันจะดำเนินการต่อเมื่อคุณเลือกที่จะดำเนินการต่อไป
 3. คลิกที่ปุ่ม หยุดการป้องกันชั่วคราว และยืนยันการเลือกของคุณในหน้าต่างที่เปิดขึ้น

วิธีการการดำเนินการป้องกันคอมพิวเตอร์ต่อ

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง