การป้องกันข้อมูลส่วนตัวบนอินเทอร์เน็ต

1 เมษายน 2564

ID 70892

ในส่วนนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำให้การท่องอินเทอร์เน็ตของคุณปลอดภัย และป้องกันข้อมูลข้อมูลของคุณจากการโจรกรรม

ในส่วนความช่วยเหลือนี้

เกี่ยวกับการป้องกันข้อมูลส่วนตัวบนอินเทอร์เน็ต

เกี่ยวกับแป้นพิมพ์บนหน้าจอ

วิธีการเปิดแป้นพิมพ์บนหน้าจอ

วิธีการกำหนดค่าการแสดงผลของไอคอนแป้นพิมพ์บนหน้าจอ

เกี่ยวกับการป้องกันข้อมูลที่ป้อนทางแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์

วิธีการป้องกันข้อมูลที่ป้อนทางแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์

การตรวจสอบเว็บไซต์เพื่อความปลอดภัย

วิธีการเปลี่ยนการตั้งค่าการเชื่อมต่อที่เข้ารหัส

เกี่ยวกับการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยกับเครือข่าย Wi-Fi

วิธีการเรียกใช้ Kaspersky VPN Secure Connection

การกำหนดค่าการแจ้งเตือนช่องโหว่ในเครือข่าย Wi-Fi

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง