การประเมินสถานะการป้องกันคอมพิวเตอร์และการแก้ปัญหาด้านความปลอดภัย

1 เมษายน 2564

ID 70907

ปัญหาการป้องกันคอมพิวเตอร์จะแสดงด้วยตัวบ่งชี้ที่อยู่ในบริเวณส่วนบนหน้าต่างแอปพลิเคชันหลัก สีเขียวบ่งชี้ว่าคอมพิวเตอร์ของคุณได้รับการปกป้อง สีเหลืองบ่งชี้ว่ามีปัญหาการป้องกัน และสีแดงหมายถึงระบบความปลอดภัยสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่ในระดับที่มีความเสี่ยงสูง ขอแนะนำให้คุณแก้ไขปัญหาและภัยคุกคามความปลอดภัยทันที

คุณสามารถเปิดหน้าต่าง ศูนย์การแจ้งเตือน โดยการคลิกที่ปุ่ม รายละเอียด ในหน้าต่างแอปพลิเคชันหลัก หน้าต่างนี้ให้ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับสถานะการป้องกันของคอมพิวเตอร์ และแนะนำการดำเนินการที่เป็นไปได้สำหรับการแก้ไขปัญหาและภัยคุกคาม

ปัญหาการป้องกันถูกจัดกลุ่มตามหมวดหมู่ รายการจะแสดงการดำเนินการที่คุณสามารถนำไปแก้ปัญหาได้สำหรับแต่ละปัญหา

ส่วน คำแนะนำ เป็นรายการการดำเนินการที่ควรทำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของแอปพลิเคชันและใช้แอปพลิเคชันได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น

ส่วน แสดงการแจ้งเตือนที่ละเว้น N จะแสดงการแจ้งเตือนที่จะนำการดำเนินการ ละเว้น ไปใช้งาน ปัญหาที่อยู่ในรายการส่วนนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อสีที่บ่งชี้การป้องกันในหน้าต่างแอปพลิเคชันหลัก

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง