การตรวจสอบกิตติศัพท์ของแอปพลิเคชัน

1 เมษายน 2564

ID 70908

Kaspersky Internet Security อนุญาตให้คุณพิสูจน์กิตติศัพท์ของแอปพลิเคชันกับผู้ใช้ทั่วโลก กิตติศัพท์ของแอปพลิเคชันประกอบด้วยเกณฑ์ดังต่อไปนี้:

  • ชื่อของผู้จำหน่าย
  • ข้อมูลเกี่ยวกับ ลายเซ็นดิจิทัล (ถ้าแอปพลิเคชันนั้นได้รับลายเซ็นดิจิทัล)
  • ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มที่แอปพลิเคชันนั้นได้รับการจัดหมวดหมู่โดยระบบควบคุมแอปพลิเคชันหรือผู้ใช้ส่วนใหญ่ของ Kaspersky Security Network
  • จำนวนผู้ใช้ Kaspersky Security Network ที่ใช้แอปพลิเคชันนั้น (สามารถเลือกใช้งานได้ถ้าแอปพลิเคชันนั้นได้รับการรับรองเข้าไว้ในกลุ่มที่เชื่อถือได้ในฐานข้อมูล Kaspersky Security Network)
  • เวลาที่แอปพลิเคชันจะเป็นที่รับรู้ของ Kaspersky Security Network
  • ประเทศต่างๆ ที่แอปพลิเคชันนั้นเป็นที่แพร่หลายมากที่สุด

การตรวจสอบกิตติศัพท์ของแอปพลิเคชันสามารถเลือกใช้งานได้ ถ้าคุณยอมรับการเข้าร่วม Kaspersky Security Network

การเรียนiรู้กิตติศัพท์ของแอปพลิเคชัน:

เปิดเมนูบริบทของไฟล์ที่เรียกใช้งานได้ของแอปพลิเคชัน และเลือก ตรวจสอบกิตติศัพท์ชื่อเสียงใน KSN

ซึ่งจะเปิดหน้าต่างขึ้นพร้อมกับข้อมูลเกี่ยวกับกิตติศัพท์ของแอปพลิเคชันใน Kaspersky Security Network

ดูเพิ่ม:

การเข้าร่วม Kaspersky Security Network

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง