เกี่ยวกับรหัสเปิดใช้งาน

1 เมษายน 2564

ID 71010

รหัสเปิดใช้งาน เป็นรหัสที่คุณได้รับตอนซื้อใบอนุญาตใช้งาน Kaspersky Internet Security ต้องใช้รหัสนี้เพื่อเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน

รหัสเปิดใช้งานคือรหัสเฉพาะจัดเรียงกัน ประกอบด้วยตัวเลขและตัวอักษรละติน 20 หลักในรูปแบบ xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx

คุณจะได้รับรหัสเปิดใช้งานในทางใดทางหนึ่งดังต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับว่าคุณซื้อแอปพลิเคชันมาอย่างไร:

  • เมื่อคุณซื้อ Kaspersky Internet Security เวอร์ชันที่เป็นกล่อง รหัสเปิดใช้งานก็จะมีในคู่มือหรือกล่องค้าปลีกที่บรรจุแผ่น CD สำหรับการติดตั้งโปรแกรม
  • เมื่อคุณซื้อ Kaspersky Internet Security จากร้านค้าออนไลน์ รหัสเปิดใช้งานก็จะถูกส่งมาตามที่อยู่อีเมลที่คุณได้ระบุไว้ตอนสั่งซื้อ

ระยะเวลาใบอนุญาตใช้งานจะเริ่มนับถอยหลังจากวันที่เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน ถ้าคุณซื้อใบอนุญาตใช้งาน Kaspersky Internet Security สำหรับอุปกรณ์หลายชิ้น ระยะเวลาใบอนุญาตใช้งานจะเริ่มนับถอยหลังจากเวลาที่เปิดใช้รหัสเปิดใช้งานครั้งแรก

เราขอแนะนำให้คุณสร้างบัญชีผู้ใช้ My Kaspersky เพื่อให้คุณไม่สูญเสียรหัสติดตั้งโปรแกรมของคุณเมื่อคุณติดตั้งระบบปฏิบัติการของคุณใหม่อีกครั้ง ติดตั้งแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เครื่องใหม่ หรือติดตั้งแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ในปัจจุบันของคุณใหม่อีกครั้ง คุณสามารถสร้างบัญชีผู้ใช้ My Kaspersky ในระหว่าง การติดตั้งและเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน หากคุณไม่ได้สร้างบัญชีผู้ใช้ My Kaspersky ในระหว่างการติดตั้งและเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน คุณยังสามารถ สร้างบัญชีผู้ใช้ในแอปพลิเคชันที่ถูกติดตั้ง แล้วได้

หากคุณลบรหัสติดตั้งโปรแกรมของคุณโดยไม่ได้ตั้งใจหรือทำรหัสหาย คุณสามารถ พยายามกู้คืนรหัส ได้

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง