วิธีการซื้อใบอนุญาตใช้งาน

1 เมษายน 2564

ID 71235

คุณสามารถซื้อใบอนุญาตใช้งานหรือต่ออายุใบอนุญาตใช้งานที่มีอยู่แล้วได้ เมื่อซื้อใบอนุญาตใช้งาน คุณจะได้รับรหัสเปิดใช้งานซึ่งต้องใช้สำหรับ เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน

การซื้อใบอนุญาตใช้งาน:

  1. เปิดหน้าต่างแอปพลิเคชันหลัก
  2. เปิดหน้าต่าง การอนุญาตใช้งาน ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:
    • คลิกที่ลิงก์ ใบอนุญาตใช้งานหายไป ที่อยู่ด้านล่างในหน้าต่างหลัก ถ้าไม่ได้เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน
    • คลิกที่ลิงก์ ใบอนุญาตใช้งาน: เหลือ N วัน ที่อยู่ด้านล่างในหน้าต่างหลัก ถ้าเปิดใช้งานแอปพลิเคชันแล้ว
  3. ในหน้าต่างที่เปิดแล้ว คลิกปุ่ม ซื้อใบอนุญาตใช้งาน

หน้าเว็บของ Kaspersky eStore หรือของบริษัทหุ้นส่วนจะเปิดขึ้นมา คุณสามารถซื้อใบอนุญาตใช้งานได้จากหน้านี้

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง