เกี่ยวกับการบอกรับเป็นสมาชิก

1 เมษายน 2564

ID 71345

การบอกรับเป็นสมาชิก Kaspersky Internet Security ยอมรับการใช้งานแอปพลิเคชันภายในการตั้งค่าที่เลือก (วันที่หมดอายุและจำนวนอุปกรณ์ที่ได้รับการป้องกัน) คุณสามารถบอกรับเป็นสมาชิกของ Kaspersky Internet Security จากผู้ให้บริการได้ (ตัวอย่างเช่น จากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ) คุณสามารถหยุดชั่วคราวหรือบอกรับเป็นสมาชิกต่อ ต่ออายุโดยอัตโนมัติ หรือยกเลิกการบอกรับเป็นสมาชิก คุณสามารถจัดการการบอกรับเป็นสมาชิกผ่านหน้าบัญชีผู้ใช้ส่วนตัวของคุณบนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการได้

ผู้จำหน่ายสามารถเสนอการบอกรับเป็นสมาชิก Kaspersky Internet Security ได้สองประเภท ได้แก่ อัปเดตการสมัครใช้บริการ และบอกรับเป็นสมาชิกเพื่อการป้องกันและอัปเดต

การบอกรับเป็นสมาชิกอาจจำกัด (ตัวอย่างเช่น ถึงหนึ่งปี) หรือไม่จำกัด (ไม่มีวันที่หมดอายุ) คุณต้องต่ออายุหลังการบอกรับเป็นสมาชิก Kaspersky Internet Security แบบจำกัดหมดอายุเพื่อใช้งานต่อ การบอกรับเป็นสมาชิกแบบไม่จำกัดจะต่ออายุโดยอัตโนมัติ ตราบเท่าที่ผู้ให้บริการได้รับการชำระเงินล่วงหน้าตรงต่อเวลา

เมื่อการบอกรับเป็นสมาชิกแบบจำกัดหมดอายุ คุณจะได้รับระยะผ่อนผันเพื่อต่ออายุการบอกรับเป็นสมาชิกของคุณ ความสามารถในการทำงานของแอปพลิเคชันยังคงไม่เปลี่ยนแปลงในระหว่างนี้

ถ้าไม่ต่ออายุการบอกรับเป็นสมาชิกก่อนระยะผ่อนผันสิ้นสุด Kaspersky Internet Security จะหยุดการอัปเดตฐานข้อมูลแอปพลิเคชัน (ในกรณีอัปเดตการสมัครใช้บริการ) หยุดการโต้ตอบกับ Kaspersky Security Network และหยุดการป้องกันคอมพิวเตอร์และเรียกใช้งานการสแกน (ในกรณีบอกรับเป็นสมาชิกเพื่อการป้องกันและอัปเดต)

เพื่อใช้ Kaspersky Internet Security โดยการบอกรับเป็นสมาชิก ให้ใช้รหัสเปิดใช้งานที่คุณได้รับจากผู้ให้บริการ ในบางกรณี รหัสเปิดใช้งานสามารถดาวน์โหลดและใช้งานโดยอัตโนมัติ เมื่อใช้แอปพลิเคชั่นโดยการบอกรับเป็นสมาชิก คุณไม่สามารถใช้รหัสเปิดใช้งานอื่นเพื่อต่ออายุใบอนุญาตใช้งานของคุณ คุณสามารถใช้รหัสเปิดใช้งานอื่นก็ต่อเมื่อการบอกรับเป็นสมาชิกหมดอายุ

ถ้าคุณใช้งาน Kaspersky Internet Security ภายใต้ใบอนุญาตใช้งานปัจจุบันขณะที่ลงทะเบียนการบอกรับเป็นสมาชิก หลังการลงทะเบียน คุณจะใช้ Kaspersky Internet Security ได้โดยการบอกรับเป็นสมาชิก รหัสเปิดใช้งานที่คุณใช้เพื่อเปิดใช้งานแอปพลิเคชันแล้วสามารถใช้กับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้

ถ้าคุณต้องการยกเลิกการบอกรับเป็นสมาชิก ให้ติดต่อผู้ให้บริการที่คุณซื้อ Kaspersky Internet Security มา

ตัวเลือกการจัดการบอกรับเป็นสมาชิกอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ นอกจากนี้ คุณอาจไม่ได้รับระยะผ่อนผันที่คุณสามารถต่ออายุการบอกรับเป็นสมาชิกได้

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง