ประกาศเครื่องหมายการค้า

1 เมษายน 2564

ID 72033

เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและเครื่องหมายบริการเป็นทรัพย์สินของเจ้าของนั้นๆ

Adobe และ Reader เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Adobe Systems Incorporated ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่น ๆ

Apple, macOS และ Safari เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

Google, Google Chrome, Chromium, YouTube, SPDY, Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google, Inc.

Intel, Celeron, และ Atom เป็นเครื่องหมายการค้าของ Intel Corporation ในสหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศอื่น ๆ

Java และ JavaScript เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Oracle และ/หรือบริษัทในเครือของ Oracle

LogMeIn Pro และ Remotely Anywhere เป็นเครื่องหมายการค้าของ LogMeIn, Inc.

Mail.ru เป็นเครื่องหมายการค้าของ Mail.ru LLC

Microsoft, Bing, Windows, Internet Explorer, Outlook, PowerShell, และ Skype เป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกาและที่อื่น

Mozilla, Thunderbird และ Firefox เป็นเครื่องหมายการค้าของ Mozilla Foundation

VMware เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ VMware, Inc. ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือเขตอำนาจศาลอื่น ๆ

IOS เป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ Cisco Systems, Inc. และ/หรือบริษัทในเครือในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง