ป้องกันอีเมล

1 เมษายน 2564

ID 82514

ส่วนนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีป้องกันอีเมลของคุณจากสแปม ไวรัส และภัยคุกคามอื่นๆ

ในส่วนความช่วยเหลือนี้

การกำหนดค่า Mail Anti-Virus

การบล็อกอีเมลที่ไม่ต้องการ (สแปม)

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง