วิธีการใช้การตั้งค่าแอปพลิเคชันในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

1 เมษายน 2564

ID 82867

หลังจากคุณกำหนดค่าแอปพลิเคชัน คุณสามารถใช้การตั้งค่านั้นกับสำเนาของ Kaspersky Internet Security ที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์อื่น ดังนั้น แอปพลิเคชันจะถูกกำหนดค่าแบบเดียวกันในคอมพิวเตอร์ทั้งสองเครื่อง

การตั้งค่าแอปพลิเคชันถูกบันทึกในไฟล์การกำหนดค่าซึ่งคุณสามารถย้ายจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปอีกเครื่องได้

การตั้งค่าของ Kaspersky Internet Security จะถูกย้ายจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปอีกเครื่องหนึ่งในสามขั้นตอน:

  1. บันทึกการตั้งค่าแอปพลิเคชันในไฟล์การกำหนดค่า
  2. ย้ายไฟล์การกำหนดค่าไปสู่คอมพิวเตอร์อีกเครื่อง (ตัวอย่างเช่น โดยอีเมลหรือผ่านไดรฟ์แบบถอดได้)
  3. นำเข้าการกำหนดค่าจากไฟล์การกำหนดค่าสู่สำเนาแอปพลิเคชันซึ่งติดตั้งในคอมพิวเตอร์อีกเครื่อง

วิธีการส่งออกการตั้งค่าแอปพลิเคชัน

วิธีการนำเข้าการตั้งค่าแอปพลิเคชัน

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง