วิธีเปิดใช้งานการป้องกันโดยใช้การเวอร์ชวลไลซ์ฮาร์ดแวร์

1 เมษายน 2564

ID 82967

การเปิดใช้งานการป้องกันโดยใช้การเวอร์ชวลไลซ์ฮาร์ดแวร์:

  1. เปิดหน้าต่างแอปพลิเคชันหลัก
  2. คลิกปุ่ม Settings 2019.png ที่ส่วนล่างของหน้าต่าง

    หน้าต่าง การตั้งค่า จะเปิดขึ้น

  3. เลือกส่วน เพิ่มเติม
  4. เลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้การเวอร์ชวลไลซ์ฮาร์ดแวร์หากเลือกใช้งานได้ ช่องทำเครื่องหมายนี้จะแสดงเมื่อติดตั้งแอปพลิเคชันใน Windows 8 Windows 8.1 และ Windows 10 เวอร์ชัน 64 บิต
  5. เลือกช่องทำเครื่องหมาย ใช้คุณลักษณะขั้นสูงของการเวอร์ชวลไลซ์ฮาร์ดแวร์ ถ้าคุณต้องการเปิดการเวอร์ชวลไลซ์ฮาร์ดแวร์เมื่อระบบปฏิบัติการเริ่มต้น

หากการเวอร์ชวลไลซ์ฮาร์ดแวร์ถูกปิดใช้งานบนคอมพิวเตอร์ของคุณ การป้องกันโดยใช้การเวอร์ชวลไลซ์ฮาร์ดแวร์จะถูกปิดใช้งาน

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง