เกี่ยวกับการป้องกันโดยใช้การเวอร์ชวลไลซ์ฮาร์ดแวร์

1 เมษายน 2564

ID 83057

เมื่อ Kaspersky Internet Security ถูกติดตั้งใน Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 8.1 หรือ Microsoft Windows 10 แบบ 64 บิต จะใช้เทคโนโลยี Hypervisor สำหรับการป้องกันเพิ่มเติมต่อ Malware ที่ซับซ้อนที่อาจดักข้อมูลส่วนตัวของคุณโดยใช้คลิปบอร์ดหรือฟิชชิ่ง

การป้องกันโดยใช้การเวอร์ชวลไลซ์ฮาร์ดแวร์ถูกเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น ถ้าคุณปิดใช้การป้องกันด้วยตัวเอง คุณสามารถ เปิดใช้งานได้ในหน้าต่างการตั้งค่าแอปพลิเคชัน

ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน Microsoft Windows 8 Microsoft Windows 8.1 หรือ Microsoft Windows 10 แบบ 64 บิต การป้องกันที่จัดหาโดยการเวอร์ชวลไลซ์ฮาร์ดแวร์ (Hypervisor) ของ Kaspersky Internet Security มีข้อจำกัดต่อไปนี้:

  • คุณลักษณะนี้ไม่สามารถเลือกใช้งานได้เมื่อ Hypervisor จากภายนอก อย่างเช่น VMware กำลังทำงานอยู่ หลังคุณปิด Hypervisor จากภายนอก การป้องกันการถ่ายภาพหน้าจอจะกลับมาให้สามารถเลือกใช้งานได้อีกครั้ง
  • คุณลักษณะนี้ไม่สามารถเลือกใช้งานได้ถ้า CPU ในคอมพิวเตอร์ของคุณไม่สนับสนุนฮาร์ดแวร์ภาพเสมือน สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมว่า CPU ของคุณสนับสนุนฮาร์ดแวร์ภาพเสมือนหรือไม่ กรุณาอ้างอิงเอกสารที่ส่งไปพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณหรือที่เว็บไซต์ผู้ผลิต CPU
  • คุณลักษณะนี้ไม่สามารถเลือกใช้งานได้ถ้า Hypervisor (อย่างเช่น VMware) กำลังทำงานอยู่เมื่อคุณเริ่มใช้งานเบราเซอร์ที่มีการป้องกัน
  • คุณลักษณะไม่พร้อมใช้งานหากการเวอร์ชวลไลซ์ฮาร์ดแวร์ถูกปิดใช้งานบนคอมพิวเตอร์ของคุณ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีเปิดใช้งานการเวอร์ชวลไลซ์ฮาร์ดแวร์บนคอมพิวเตอร์ โปรดดูที่เอกสารประกอบทางเทคนิคหรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ผลิตโปรเซสเซอร์ของคุณ
  • คุณลักษณะนี้ไม่สามารถให้บริการได้หาก Device Guard ถูกเปิดใช้งานในระบบปฏิบัติการของ Microsoft Windows 10
  • คุณลักษณะนี้ไม่สามารถให้บริการได้หาก Virtualization Based Security (VBS) ถูกเปิดใช้งานในระบบปฏิบัติการของ Microsoft Windows 10

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง