การใช้แอปพลิเคชันจากพร้อมท์คำสั่ง

1 เมษายน 2564

ID 83989

คุณสามารถใช้ Kaspersky Internet Security ผ่านพร้อมท์คำสั่งได้

ไวยากรณ์ของพร้อมท์คำสั่ง:

avp.com <command> [settings]

เพื่อดูความช่วยเหลือด้านไวยากรณ์ของพร้อมท์คำสั่ง ให้ป้อนคำสั่งต่อไปนี้:

avp.com [ /? | HELP]

คำสั่งนี้ช่วยให้คุณได้รายการคำสั่งแบบเต็มซึ่งสามารถเลือกใช้งานได้เพื่อการจัดการ Kaspersky Internet Security ผ่านพร้อมท์คำสั่ง

การรับความช่วยเหลือด้านไวยากรณ์เฉพาะคำสั่ง คุณสามารถป้อนคำสั่งหนึ่งในคำสั่งต่อไปนี้:

avp.com <command> /?

avp.com HELP <command>

ที่พร้อมท์คำสั่งคุณสามารถอ้างอิงถึงแอปพลิเคชัน ทั้งจากโฟลเดอร์การติดตั้งแอปพลิเคชันหรือโดยระบุพาธเต็มถึง avp.com

คุณสามารถเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการบันทึกเหตุการณ์แอปพลิเคชัน (การสร้างไฟล์ติดตาม) จากพร้อมท์คำสั่ง หากคุณกำหนดรหัสผ่านไว้ก่อนหน้านี้เพื่อป้องกันการเข้าถึงการจัดการ Kaspersky Internet Security ในหน้าต่างตั้งค่าแอปพลิเคชัน

หากคุณไม่ได้กำหนดรหัสผ่านในหน้าต่างตั้งค่าแอปพลิเคชัน คุณจะไม่สามารถสร้างรหัสผ่าน และเปิดใช้งานการบันทึกเหตุการณ์จากพร้อมท์คำสั่งได้

คำสั่งบางคำสั่งอาจเรียกใช้ได้เฉพาะภายใต้บัญชีผู้ดูแลระบบเท่านั้น

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง