วิธีการเปลี่ยนการตั้งค่าการเข้าใช้งานเว็บแคมของแอปพลิเคชัน

1 เมษายน 2564

ID 85234

การเปลี่ยนการตั้งค่าการเข้าใช้งานเว็บแคมของแอปพลิเคชัน:

  1. เปิดหน้าต่างแอปพลิเคชันหลัก
  2. คลิกปุ่ม Settings 2019.png ที่ส่วนล่างของหน้าต่าง

    หน้าต่าง การตั้งค่า จะเปิดขึ้น

  3. ในส่วน การป้องกัน ให้เลือกองค์ประกอบระบบป้องกันเว็บแคม
  4. กำหนดค่าการตั้งค่าการเข้าใช้งานเว็บแคมของแอปพลิเคชันดังนี้
    • การบล็อกแอปพลิเคชันทั้งหมดจากการเข้าใช้เว็บแคม ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย บล็อกการเข้าใช้งานเว็บแคมจากแอปพลิเคชันทั้งหมด
    • การรับการแจ้งเตือนเมื่อเว็บแคมกำลังใช้งานอยู่โดยแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งาน ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย แสดงการแจ้งเตือนเมื่อเว็บแคมกำลังใช้งานอยู่โดยแอปพลิเคชันที่การเข้าใช้งานเว็บแคมได้รับอนุญาต

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง