การป้องกันของ Anti-Banner ระหว่างการเข้าดูเว็บไซต์

1 เมษายน 2564

ID 89109

ส่วนนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ Kaspersky Internet Security ใช้ป้องกันคุณจากแบนเนอร์โฆษณาในอินเทอร์เน็ต

ในส่วนความช่วยเหลือนี้

เกี่ยวกับ Anti-Banner

วิธีการเปิดใช้งานส่วนประกอบของ Anti-Banner

การบล็อกแบนเนอร์

การอนุญาตแบนเนอร์

วิธีกำหนดค่าตัวกรอง Anti-Banner

วิธีการจัดการ Anti-Banner ในเบราเซอร์

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง