วิธีการเปิดใช้งานส่วนประกอบของ Anti-Banner

1 เมษายน 2564

ID 89110

ส่วนประกอบ Anti-Banner ถูกปิดใช้ตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถเปิดใช้งานได้ผ่านอินเทอร์เฟสของ Kaspersky Internet Security หรือด้วยความช่วยเหลือจากส่วนขยายของ Kaspersky Protection ในเบราเซอร์ของคุณ

วิธีเปิดใช้งาน Anti-Banner ในอินเทอร์เฟสของ Kaspersky Internet Security

วิธีเปิดใช้งาน Anti-Banner ในหน้าต่างเบราเซอร์

หลังจากเปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน Anti-Banner แล้ว คุณต้องโหลดหน้าเว็บใหม่ในเบราเซอร์เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงส่งผล

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง