วิธีการกำหนดค่าการแสดงผลของไอคอนแป้นพิมพ์บนหน้าจอ

1 เมษายน 2564

ID 90458

การกำหนดค่าจอแสดงไอคอนทางลัดสำหรับแป้นพิมพ์บนหน้าจอในช่องทางเข้าเว็บไซต์:

 1. เปิดหน้าต่างแอปพลิเคชันหลัก
 2. คลิกปุ่ม Settings 2019.png ที่ส่วนล่างของหน้าต่าง

  หน้าต่าง การตั้งค่า จะเปิดขึ้น

 3. เลือกส่วน เพิ่มเติม

  หน้าต่างจะแสดงการตั้งค่าสำหรับการปกป้องการอินพุทข้อมูล

 4. ในส่วน แป้นพิมพ์บนหน้าจอ ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย เปิดแป้นพิมพ์บนหน้าจอโดยการพิมพ์ CTRL+ALT+SHIFT+P
 5. ถ้าคุณต้องการให้ไอคอนเรียกใช้ด่วนของแป้นพิมพ์บนหน้าจอปรากฏบนช่องทางเข้าในทุกเว็บไซต์ ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย แสดงไอคอนเรียกใช้ด่วนในช่องการป้อนข้อมูล
 6. หากคุณต้องการให้ไอคอนปุ่มลัดสำหรับแป้นพิมพ์บนหน้าจอแสดงแค่ตอนเว็บไซต์ของหมวดหมู่ที่เฉพาะถูกเปิดเท่านั้น กรุณาเลือกช่องทำเครื่องหมายสำหรับหมวดหมู่ของเว็บไซต์ที่ซึ่งไอคอนปุ่มลัดสำหรับแป้นพิมพ์จะแสดงอยู่ในช่องป้อนข้อมูล

  ไอคอนทางลัดของแป้นพิมพ์บนหน้าจอจะแสดงขึ้นเมื่อคุณเข้าใช้งานเว็บไซต์ในหมวดหมู่ที่คุณเลือกไว้

 7. ถ้าคุณต้องการเปิดใช้หรือปิดใช้ไอคอนทางลัดของแป้นพิมพ์บนหน้าจอเมื่อคุณเข้าสู่เว็บไซต์บางเว็บไซต์:
  1. ในช่อง แป้นพิมพ์บนหน้าจอ คลิกลิงก์ จัดการข้อยกเว้น เพื่อเปิดหน้าต่าง ข้อยกเว้นสำหรับแป้นพิมพ์บนหน้าจอ
  2. ในส่วนล่างของหน้าต่าง ให้คลิกปุ่มเพิ่ม
  3. หน้าต่างจะเปิดขึ้นสำหรับการเพิ่มข้อยกเว้นสำหรับแป้นพิมพ์บนหน้าจอ
  4. ในช่อง มาสก์ที่อยู่เว็บ ให้ป้อนที่อยู่เว็บของเว็บไซต์
  5. ในส่วน ขอบเขต ให้คุณระบุพื้นที่ที่คุณต้องการให้แสดงไอคอนทางลัดของแป้นพิมพ์บนหน้าจอ (หรือไม่ต้องการให้แสดง): ในหน้าที่ระบุหรือในทุกหน้าของเว็บไซต์
  6. ในส่วน ไอคอนแป้นพิมพ์บนหน้าจอ ให้ระบุว่าคุณต้องการให้แสดงไอคอนแป้นพิมพ์บนหน้าจอหรือไม่
  7. คลิกปุ่มเพิ่ม

   เว็บไซต์ที่ถูกระบุไว้จะแสดงในรายการที่อยู่ในหน้าต่าง ข้อยกเว้นสำหรับแป้นพิมพ์บนหน้าจอ

เมื่อคุณเข้าใช้เว็บไซต์ที่ระบุไว้ ไอคอนทางลัดของแป้นพิมพ์บนหน้าจอจะแสดงในช่องทางเข้าตามที่ได้ตั้งค่าระบุไว้

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง