การติดตั้งแอปพลิเคชันจากพร้อมท์คำสั่ง

1 เมษายน 2564

ID 90750

คุณสามารถติดตั้ง Kaspersky Internet Security จากพร้อมท์คำสั่งได้

คำสั่งบางคำสั่งอาจเรียกใช้ได้เฉพาะภายใต้บัญชีผู้ดูแลระบบเท่านั้น

ไวยากรณ์ของพร้อมท์คำสั่ง:

<พาธไปยังไฟล์ของแพคเกจการติดตั้ง> [พารามิเตอร์]

สามารถดูคำแนะนำโดยละเอียดและรายการการตั้งค่าการติดตั้งได้ที่ เว็บไซต์ฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง