การบล็อกการรวบรวมข้อมูล

1 เมษายน 2564

ID 93505

การบล็อกการรวบรวมข้อมูล:

 1. เปิดหน้าต่างแอปพลิเคชันหลัก
 2. คลิกปุ่ม Settings 2019.png ที่ส่วนล่างของหน้าต่าง

  หน้าต่าง การตั้งค่า จะเปิดขึ้น

 3. ในส่วน การป้องกัน ให้เลือกส่วนประกอบการเรียกดูส่วนตัว

  หน้าต่าง การตั้งค่าการเรียกดูส่วนตัว จะเปิดขึ้น

 4. หากส่วนประกอบไม่ถูกเปิดใช้งาน ให้เปิดใช้งานโดยตั้งค่าปุ่มสลับในส่วนด้านบนของหน้าต่างเป็น เปิด
 5. เลือก บล็อกการรวบรวมข้อมูล

  Kaspersky Internet Security จะบล็อกความพยายามในการรวบรวมข้อมูลในเว็บไซต์ทั้งหมดยกเว้น ข้อยกเว้น

 6. ถ้าคุณต้องการบล็อกหรืออนุญาตการรวบรวมข้อมูลโดยอ้างอิงจากหมวดหมู่ของบริการการติดตาม:
  1. คลิกลิงก์ หมวดหมู่และข้อยกเว้น เพื่อเปิดหน้าต่าง หมวดหมู่และข้อยกเว้น
  2. ตามค่าเริ่มต้น การรวบรวมข้อมูลจะถูกบล็อกสำหรับหมวดหมู่ของบริการการติดตามและเครือข่ายสังคมออนไลน์ทั้งหมด ล้างช่องทำเครื่องหมายที่อยู่ตรงข้ามหมวดหมู่ของบริการการติดตามและเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่คุณต้องการอนุญาต

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง