อนุญาตให้การรวบรวมข้อมูลเป็นข้อยกเว้น

1 เมษายน 2564

ID 93506

คุณสามารถอนุญาตให้การติดตามกิจกรรมของคุณบนเว็บไซต์ที่ระบุไว้เป็นข้อยกเว้นได้

การอนุญาตให้การรวบรวมข้อมูลเป็นข้อยกเว้น:

 1. เปิดหน้าต่างแอปพลิเคชันหลัก
 2. คลิกปุ่ม Settings 2019.png ที่ส่วนล่างของหน้าต่าง

  หน้าต่าง การตั้งค่า จะเปิดขึ้น

 3. ในส่วน การป้องกัน ให้เลือกส่วนประกอบการเรียกดูส่วนตัว

  หน้าต่าง การตั้งค่าการเรียกดูส่วนตัว จะเปิดขึ้น

 4. หากส่วนประกอบไม่ถูกเปิดใช้งาน ให้เปิดใช้งานโดยตั้งค่าปุ่มสลับในส่วนด้านบนของหน้าต่างเป็น เปิด
 5. เลือก บล็อกการรวบรวมข้อมูล

  Kaspersky Internet Security จะบล็อกความพยายามในการรวบรวมข้อมูลในเว็บไซต์ทั้งหมดยกเว้นข้อยกเว้น

 6. ตามค่าเริ่มต้น อนุญาตการรวบรวมข้อมูลบนเว็บไซต์ของ Kaspersky และผู้จำหน่ายมีข้อยกเว้น ถ้าคุณต้องการบล็อกการรวบรวมข้อมูลบนเว็บไซต์เหล่านี้ ให้ล้างช่องทำเครื่องหมาย อนุญาตการเก็บรวบรวมข้อมูลบนเว็บไซต์ของ Kaspersky และผู้จำหน่าย
 7. ตามค่าเริ่มต้น มีข้อยกเว้นการอนุญาตการรวบรวมข้อมูลบนเว็บไซต์ซึ่งอาจไม่สามารถให้ข้อมูลได้เนื่องจากการรวบรวมข้อมูลถูกบล็อก ตามที่ข้อมูลซึ่งสามารถใช้งานได้ของ Kaspersky กำหนดไว้ ถ้าคุณต้องการบล็อกการรวบรวมข้อมูลบนเว็บไซต์เหล่านี้ ให้ล้างช่องทำเครื่องหมาย อนุญาตการเก็บรวบรวมข้อมูลบนเว็บไซต์ที่ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้

  Kaspersky จะอัปเดตรายการของเว็บไซต์ที่ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้เมื่อแก้ไขปัญหาความเข้ากันได้แล้ว

 8. ถ้าคุณต้องการระบุข้อยกเว้นของคุณ:
  1. คลิกลิงก์ หมวดหมู่และข้อยกเว้น เพื่อเปิดหน้าต่าง หมวดหมู่และข้อยกเว้น
  2. คลิกลิงก์ ข้อยกเว้น เพื่อเปิดหน้าต่าง ข้อยกเว้นของการเรียกดูส่วนตัว
  3. คลิกปุ่มเพิ่ม
  4. เมื่อหน้าต่างเปิดขึ้น ให้ป้อนที่อยู่ของเว็บไซต์ที่คุณต้องการอนุญาตการติดตามกิจกรรม และคลิกปุ่ม เพิ่ม

   เว็บไซต์ที่ระบุไว้ถูกเพิ่มแล้วในรายการข้อยกเว้น

คุณยังสามารถอนุญาตการรวบรวมข้อมูลบนเว็บไซต์ที่ถูกเลือกในระหว่างที่เว็บไซต์ดังกล่าวเปิด ในเบราเซอร์

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง