เกี่ยวกับการเรียกดูส่วนตัว

1 เมษายน 2564

ID 93724

บางเว็บไซต์ใช้บริการติดตามเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางอินเทอร์เน็ตของคุณ จากนั้นระบบจะวิเคราะห์และใช้ข้อมูลนี้เพื่อแสดงโฆษณาให้คุณรับชม

ส่วนประกอบ การเรียกดูส่วนตัว ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมออนไลน์ของคุณ

ใน โหมดการตรวจจับ ส่วนประกอบการเรียกดูส่วนตัวจะตรวจจับและนับความพยายามในการรวบรวมข้อมูล และเขียนข้อมูลดังกล่าวนี้ใน รายงาน โหมดการตรวจจับถูกเปิดใช้ตามค่าเริ่มต้น และการรวบรวมข้อมูลจะ ได้รับอนุญาตในเว็บไซต์ทั้งหมด

ใน โหมดการบล็อก ส่วนประกอบการเรียกดูส่วนตัวจะตรวจจับและบล็อกความพยายามในการรวบรวมข้อมูล และข้อมูลเกี่ยวกับความพยายามดังกล่าวจะถูกเขียนลงใน รายงาน ในโหมดดังกล่าวนี้ ชุดข้อมูลจะถูกบล็อกในเว็บไซต์ทั้งหมด ยกเว้น:

  • เพิ่มลงในข้อยกเว้น โดยเว็บไซต์
  • เว็บไซต์ของ Kaspersky และผู้จำหน่าย
  • โดยเว็บไซต์ที่อาจถูกทำให้ไม่สามารถปฏิบัติการได้เนื่องจากจากการวบรวมข้อมูลถูกบล็อก ตามที่ข้อมูลที่ให้ไว้กับ Kaspersky

ตัวนับของความพยายามในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ถูกบล็อกจะแสดงจำนวนการบล็อกรวมบนเว็บไซต์ทั้งหมด ขึ้นอยู่กับว่ามีหน้าเว็บไซต์เปิดอยู่ในเบราเซอร์กี่หน้า หากมีหน้าเว็บเปิดอยู่ในเบราเซอร์เพียงหนึ่งหน้า จะนับความพยายามในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ถูกบล็อกบนหน้าเว็บของเว็บไซต์นี้เท่านั้น หากเปิดหน้าเว็บหลายหน้าบนเว็บไซต์เดียวกัน จะนับความพยายามในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ถูกบล็อกบนหน้าเว็บทั้งหมดของเว็บไซต์ที่เปิดอยู่ในเบราเซอร์

คุณสามารถจัดการส่วนประกอบการเรียกดูส่วนตัวผ่านอินเทอร์เฟสของ Kaspersky Internet Security หรือความช่วยเหลือของส่วนขยายของ Kaspersky Protection ใน เบราเซอร์ ของคุณ

การเรียกดูส่วนตัวมีการจำกัดดังต่อไปนี้:

  • แอปพลิเคชันไม่บล็อกการรวบรวมข้อมูลโดยบริการการติดตามของหมวดหมู่ “เครือข่ายสังคมออนไลน์” ในระหว่างที่คุณเปิดเว็บไซต์ของเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง
  • ถ้าไม่สามารถระบุหน้าเว็บที่เริ่มต้นความพยามยามในการรวบรวมข้อมูลได้ Kaspersky Internet Security จะไม่บล็อกความพยายามนี้ และไม่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับความพยายามดังกล่าว
  • ถ้าสามารถระบุหน้าเว็บที่เริ่มต้นความพยายามในการรวบรวมข้อมูลได้ แต่ไม่สามารถเชื่อมโยงกับหน้าเว็บที่กำลังเปิดอยู่ในเบราเซอร์ได้ Kaspersky Internet Security จะประยุกต์การดำเนินการที่ระบุไว้ในการตั้งค่าการเรียกดูส่วนตัว (บล็อกหรืออนุญาตการรวบรวมข้อมูล) แอปพลิเคชันแสดงข้อมูลเกี่ยวกับความพยายามรวบรวมข้อมูลในรายงาน แต่ไม่รวมถึงข้อมูลในสถิติการเรียกดูส่วนตัวที่แสดงในเบราเซอร์

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง