เกี่ยวกับโหมดการใช้งานอย่างจำกัด

1 เมษายน 2564

ID 94055

ตารางด้านล่างแสดงคุณลักษณะของ Kaspersky Internet Security ที่สามารถเลือกใช้งานได้และที่ไม่สามารถเลือกใช้งานได้เมื่อแอปพลิเคชันเข้าสู่โหมดการใช้งานอย่างจำกัด ถ้าค่าในคอลัมน์โหมดการใช้งานอย่างจำกัดเป็น “ใช่” หมายความว่าสามารถเลือกใช้งานความสามารถในการทำงานที่เกี่ยวข้องได้ แต่อยู่ในโหมดการใช้งานอย่างจำกัด ถ้าค่าในคอลัมน์โหมดการใช้งานอย่างจำกัดเป็น “ไม่” ความสามารถในการทำงานที่เกี่ยวข้องจะไม่สามารถเลือกใช้งานได้ สามารถเลือกใช้งานข้อมูลเพิ่มเติมได้ในคอลัมน์ข้อจำกัด

ฟังก์ชันของ Kaspersky Internet Security ในโหมดการใช้งานอย่างจำกัด

 

ความสามารถในการทำงาน

ข้อจำกัด

โหมดการใช้งานอย่างจำกัด

File Anti-Virus

 

ใช่

การสแกนไวรัส

การสแกนสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตนเอง การสแกนตารางงานและการตั้งค่าการสแกนนั้นไม่สามารถเลือกใช้งานได้

ใช่

สแกนหาช่องโหว่

 

ใช่

การอัปเดตฐานข้อมูลและแอปพลิเคชันโมดูล

การตั้งค่าไม่พร้อมใช้งาน

ใช่

การป้องกัน Adware และสปายแวร์

 

ใช่

Web Anti-Virus

ทำงานโดยไม่มีข้อจำกัด

ใช่

Mail Anti-Virus

ทำงานโดยไม่มีข้อจำกัด

ใช่

การวิเคราะห์แบบศึกษาสำนึก

ทำงานโดยไม่มีข้อจำกัด

ใช่

การป้องกันไวรัส Rootkit

 

ไม่ใช่

การป้องกันช่องโหว่

 

ใช่

ตัวเฝ้าระวังระบบ

 

ใช่

การป้องกันฟิชชิ่ง

 

ใช่

การตรวจสอบกิตติศัพท์ของไฟล์ใน Kaspersky Security Network

ทำงานโดยไม่มีข้อจำกัด

ใช่

URL ที่เชื่อถือได้

 

ไม่ใช่

อินพุทข้อมูลอย่างปลอดภัย

 

ไม่ใช่

ดิสก์กู้ข้อมูล

สามารถดาวน์โหลดผ่านอินเทอร์เฟสของแอปพลิเคชันได้

ใช่

การป้องกันรหัสผ่านของการตั้งค่าแอปพลิเคชัน

ทำงานโดยไม่มีข้อจำกัด

ใช่

ประสิทธิภาพ

การตั้งค่าประสิทธิภาพแอปพลิเคชันสามารถกำหนดค่าได้

ใช่

โหมดการเล่นเกม

ทำงานโดยไม่มีข้อจำกัด

ใช่

ภัยคุกคามและข้อยกเว้น

ทำงานโดยไม่มีข้อจำกัด

ใช่

การป้องกันตัวเอง

ทำงานโดยไม่มีข้อจำกัด

ใช่

การกักกัน

ทำงานโดยไม่มีข้อจำกัด

ใช่

การแจ้งเตือน

สามารถกำหนดค่าการตั้งค่าซึ่งควบคุมการบริการนำส่งของโฆษณา Kaspersky ได้เท่านั้น

ใช่

การกำหนดค่าภาพลักษณ์ของแอปพลิเคชัน

ทำงานโดยไม่มีข้อจำกัด

ใช่

My Kaspersky

 

ใช่

การแก้ไขปัญหาสำหรับ Microsoft Windows

 

ไม่ใช่

ระบบควบคุมแอปพลิเคชัน

 

ไม่ใช่

ไฟร์วอลล์

 

ไม่ใช่

ตรวจสอบเครือข่าย

 

ไม่ใช่

ตัวบล็อกการโจมตีเครือข่าย

 

ใช่

Anti-Spam

 

ไม่ใช่

ป้องกันแบนเนอร์

 

ไม่ใช่

Safe Money

 

ไม่ใช่

ค้นหาอย่างปลอดภัย

 

ไม่ใช่

การเรียกดูส่วนตัว

 

ไม่ใช่

ตัวทำความสะอาดข้อมูลส่วนตัว

 

ไม่ใช่

Parental Control

 

ไม่ใช่

ระบบป้องกันเว็บแคม

 

ไม่ใช่

การแจ้งเตือนการเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย Wi-Fi ที่ไม่มั่นคง

 

ไม่ใช่

การแก้ไขปัญหาสำหรับ Microsoft Windows

 

ไม่ใช่

ตัวจัดการแอปพลิเคชัน

 

ไม่ใช่

My Kaspersky

สำหรับเปิดดูและจัดการรหัสเปิดใช้งานเท่านั้น

ใช่

ตัวทำความสะอาด PC

 

ไม่ใช่

การกำหนดค่าเบราเซอร์

 

ไม่ใช่

Kaspersky VPN

 

ไม่ใช่

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง