ค้นหาข้อมูลประจำตัวอย่างเร่งด่วนด้วยปุ่มลัด

16 มกราคม 2566

ID 210658

ค้นหาข้อมูลประจำตัวอย่างเร่งด่วนด้วยปุ่มลัด จะให้คุณเปิดรายการข้อมูลประจำตัวได้ทันทีจากทุกที่ในระบบ Windows และวางรายการที่เลือกลงในแบบฟอร์ม สามารถใช้ได้กับเบราเซอร์และบัญชีเว็บไซต์เช่นเดียวกับแอปพลิเคชันใน Windows ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเริ่มการใช้งานคุณลักษณะ

  1. เปิดหน้าต่างแอปพลิเคชันหลัก
  2. คลิก เมนูแอปพลิเคชัน ที่ด้านล่างของหน้าต่างแอปพลิเคชันหลัก
  3. ในเมนูที่เปิดอยู่ คลิกการตั้งค่า

    เปิดการตั้งค่าแอปพลิเคชัน

  4. เลือกส่วน ขั้นสูง
  5. ในส่วน ค้นหาข้อมูลประจำตัวอย่างเร่งด่วนด้วยปุ่มลัด ตั้งค่าชุดปุ่มลัดและเลือกกล่อง เปิดใช้งานการค้นหาด่วนด้วยปุ่มลัดด้วยการกด

การเปลี่ยนแปลงของคุณจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

ตอนนี้คุณจะสามารถเปิดรายการข้อมูลประจำตัวโดยการกดชุดปุ่มลัดที่คุณตั้งค่าเอาไว้ ใช้ลูกศรในการเลื่อนดูรายการ กด Enter เพื่อวางข้อมูลล็อกอินในหน้าต่างก่อนหน้า กด Ctrl + Enter เพื่อวางรหัสผ่านหรือคัดลอกข้อมูลจากเซลล์ที่เลือกโดยดับเบิลคลิกที่เมาส์

หากรหัสผ่านที่คุณต้องการไม่ได้อยู่ในรายการ ให้ใช้ช่องค้นหา

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง