ใช้ตัวรับรองความถูกต้อง

11 ตุลาคม 2566

ID 257348

ขยายทั้งหมด | ย่อทั้งหมด

ความสามารถในการรับรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวไม่ได้จำกัดอยู่แค่ข้อความตัวอักษรเท่านั้น Kaspersky Password Manager ยังสามารถสร้างและบันทึกรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวลงในคลังได้อีกด้วย คุณจะสามารถใช้กับบริการที่มีการยืนยันตัวแบบสองขั้นตอนได้

ใน Kaspersky Password Manager เวอร์ชันมือถือสามารถเพิ่มรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวโดยการสแกนรหัส QR ด้วยตนเองหรือโดยการนำเข้ารายการจาก Google Authenticator เท่านั้น เมื่อใช้บริการที่มีการยืนยันตัวแบบสองขั้นตอน คุณจำเป็นต้องป้อนรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวที่บันทึกไว้ใน Kaspersky Password Manager

หลังจากเพิ่มรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวไปยังคลังแล้ว รหัสผ่านจะถูกสร้างขึ้นบนอุปกรณ์ใดก็ตามที่ติดตั้ง Kaspersky Password Manager ไว้และเชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้ My Kaspersky ของคุณ รหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติและจะไม่เกิดขึ้นซ้ำ คุณจึงไม่จำเป็นต้องจำรหัสผ่านดังกล่าว

หากต้องการดูรายการรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว ให้คลิก ตัวรับรองความถูกต้อง ในหน้าต่างแอปพลิเคชันหลัก

ก่อนลบรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว ขอให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ปิดใช้งานการยืนยันตัวแบบสองขั้นตอนของบัญชีแล้ว หรือตั้งค่าวิธีอื่นในการสร้างรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว มิฉะนั้น คุณอาจสูญเสียการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ที่ได้รับการป้องกันด้วยรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดูที่ความช่วยเหลือออนไลน์สำหรับอุปกรณ์มือถือ

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง