วิธีการส่งความคิดเห็นเกี่ยวกับ Safe Money

30 พฤศจิกายน 2564

ID 126790

คุณสามารถส่งความคิดเห็นไปยัง Kaspersky เกี่ยวกับการดำเนินงานของส่วนประกอบ Safe Money หรือรายงานปัญหาในส่วนประกอบนี้ได้

วิธีส่งความคิดเห็น

วิธีรายงานปัญหา

ถ้าแอปพลิเคชันไม่สามารถส่งความคิดเห็นของคุณ (ตัวอย่างเช่น การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่สามารถเลือกใช้งานได้) ความคิดเห็นนี้จะได้รับการบันทึกในคอมพิวเตอร์ของคุณ ความคิดเห็นจะได้รับการจัดเก็บอย่างเปิดเผยเป็นเวลา 30 วัน

คุณสามารถส่งความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของส่วนประกอบ Safe Money ได้สูงสุด 10 ครั้งต่อวัน

คุณสามารถส่งความคิดเห็นหลังจากปิดใช้ส่วนประกอบ Safe Money ได้ หลังส่วนประกอบถูกปิดใช้ คุณสามารถส่งความคิดเห็นได้เดือนละหนึ่งครั้ง

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง