การบล็อกแบนเนอร์

30 พฤศจิกายน 2564

ID 127257

Anti-Banner จะบล็อกแบนเนอร์ของเว็บไซต์จากรายการแบนเนอร์ที่รู้จัก ซึ่งจะถูกบันทึกไว้ในฐานข้อมูลของ Kaspersky Security Cloud ถ้าแบนเนอร์แสดงอยู่บนหน้าเว็บแม้ในระหว่างที่ Anti-Banner กำลังทำงานอยู่ นี่อาจแสดงว่าแบนเนอร์นั้นไม่อยู่ในรายการแบนเนอร์ที่รู้จัก คุณสามารถบล็อกการแสดงแบนเนอร์ได้ด้วยตัวเอง

การบล็อกแบนเนอร์ คุณต้องเพิ่มแบนเนอร์นั้นลงในรายชื่อแบนเนอร์ที่ถูกบล็อก คุณสามารถทำได้โดยตรงบนหน้าเว็บหรือในอินเทอร์เฟสของ Kaspersky Security Cloud

ถ้าแบนเนอร์อยู่บนเว็บไซต์จากรายการของเว็บไซต์พร้อม แบนเนอร์ที่อนุญาต คุณจะไม่สามารถบล็อกการแสดงแบนเนอร์นี้ได้

วิธีการบล็อกแบนเนอร์บนหน้าเว็บ

วิธีบล็อกแบนเนอร์ผ่านอินเทอร์เฟสของ Kaspersky Security Cloud

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง