การอัปเดตแอปพลิเคชันที่ติดตั้ง

30 พฤศจิกายน 2564

ID 127465

ส่วนนี้จะให้ข้อมูลวิธีที่คุณสามารถใช้ Kaspersky Security Cloud เพื่ออัปเดตแอปพลิเคชันที่ติดตั้ง

ในส่วนความช่วยเหลือนี้

เกี่ยวกับตัวอัปเดตซอฟต์แวร์

วิธีการเปลี่ยนการตั้งค่าตัวอัปเดตซอฟต์แวร์

ค้นหาการอัปเดตแอปพลิเคชัน

วิธีกำหนดค่าโหมดค้นหาอัปเดต

การดูรายการอัปเดตของแอปพลิเคชัน

นำการอัปเดตหรือแอปพลิเคชันออกจากรายการข้อยกเว้น

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง