อุปกรณ์ในเครือข่ายของฉัน

30 พฤศจิกายน 2564

ID 138202

ส่วนนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้งาน Kaspersky Security Cloud เพื่อค้นหาว่าอุปกรณ์ใดเชื่อมต่อกับเครือข่ายอีเทอร์เน็ต Wireline และเครือข่าย Wi-Fi

ในส่วนความช่วยเหลือนี้

เกี่ยวกับส่วนประกอบอุปกรณ์ในเครือข่ายของฉัน

คุณสามารถเปิดใช้งานส่วนประกอบอุปกรณ์ในเครือข่ายของฉัน

วิธีดูอุปกรณ์ในเครือข่ายของฉัน

วิธีปฏิเสธการเข้าถึงเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์

วิธีลบเครือข่ายที่ไม่มีการเชื่อมต่อออกจากรายการ

วิธีปิดใช้การแจ้งเตือนเมื่ออุปกรณ์เชื่อมต่อกับเครือข่ายของฉัน

วิธีการส่งความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประกอบอุปกรณ์ในเครือข่ายของฉัน

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง