วิธีกำหนดค่าโหมดค้นหาอัปเดต

30 พฤศจิกายน 2564

ID 152134

การกำหนดค่าโหมดสำหรับการค้นหาการอัปเดตสำหรับแอปพลิเคชันที่ติดตั้ง:

 1. เปิดหน้าต่างแอปพลิเคชันหลัก
 2. คลิกปุ่ม Settings 2019.png
 3. เลือกส่วน การป้องกัน
 4. เลือกองค์ประกอบ ตัวอัปเดตซอฟต์แวร์

  หน้าต่าง การตั้งค่าตัวอัปเดตซอฟต์แวร์ จะเปิดขึ้น

 5. ในส่วน อัปเดต ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย เปิดใช้งานการค้นหาอัปเดตสำหรับแอปพลิเคชัน
 6. คลิกลิงก์ ตั้งค่าโหมดการค้นหาอัปเดต เพื่อไปยังหน้าต่าง อัปเดตโหมดค้นหา
 7. ในรายการแบบเลื่อนลง ค้นหาอัปเดต ให้เลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:
  • โดยอัตโนมัติ หากคุณเลือกตัวเลือกนี้ Kaspersky Security Cloud จะเรียกใช้การค้นหาการอัปเดตแอปพลิเคชันอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุก 24 ชั่วโมงโดยสอดคล้องกับการตั้งค่าภายในของแอปพลิเคชัน
  • ทุกนาที / ทุกชั่วโมง / ทุกวัน / ทุกสัปดาห์ / ทุกเดือน / ตามเวลาที่ระบุ หากเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้ Kaspersky Security Cloud จะค้นหาการอัปเดตตามกำหนดการที่ตั้งไว้จนถึงนาทีที่กำหนด เมื่อตัวเลือกเหล่านี้ได้ถูกเลือก กล่องทำเครื่องหมายสำหรับ การเลื่อนการทำงานหลังจากเริ่มต้นแอปพลิเคชันเป็นเวลา N นาที จึงจะสามารถใช้งานได้
  • หลังจากแอปเริ่มทำงาน เมื่อ Kaspersky Security Cloud เริ่มต้นแล้วจะค้นหาการอัปเดตแอปพลิเคชันหลังจากรอเวลาจนครบเป็นนาทีตามที่บ่งชี้ในช่อง เริ่มต้นใน N นาที
  • หลังจากการอัปเดต Kaspersky Security Cloud จะค้นหาการอัปเดตแอปพลิเคชันหลังจากที่ดาวน์โหลดและติดตั้งแพคเกจอัปเดตใหม่สำหรับ Kaspersky Security Cloud
 8. เลือกช่องทำเครื่องหมาย ค้นหาอัปเดตในวันรุ่งขึ้นหากคอมพิวเตอร์ปิดอยู่ เพื่อเริ่มการค้นหาเมื่อคอมพิวเตอร์เปิดอยู่หลังจากไม่ได้ทำการวิเคราะห์ที่กำหนดตามกำหนดการที่กำหนดไว้ ถ้าไม่ได้เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้ แอปพลิเคชันจะเริ่มการค้นหาการอัปเดตเฉพาะในเวลาที่กำหนดไว้ในขณะที่คอมพิวเตอร์เปิดอยู่
 9. เลือกช่องทำเครื่องหมาย ค้นหาอัปเดตแอปพลิเคชันเมื่อภาพพักหน้าจอทำงานอยู่ หรือคอมพิวเตอร์ล็อกอยู่เท่านั้น เพื่อเริ่มค้นหาการอัปเดตเฉพาะหากคุณไม่ได้กำลังใช้งานคอมพิวเตอร์อยู่ และไม่ใช้ในทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมในขณะที่คุณกำลังใช้งานอยู่ ถ้าช่องทำเครื่องหมายนี้ถูกเลือกไว้ แอปพลิเคชันจะเริ่มการค้นหาในเวลาที่กำหนดไว้โดยไม่คำนึงว่าคุณกำลังใช้งานคอมพิวเตอร์อยู่หรือไม่
 10. ในการบันทึกการตั้งค่า คลิกปุ่ม บันทึก

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง