ตรวจสอบสภาพฮาร์ดไดรฟ์

30 พฤศจิกายน 2564

ID 155985

ส่วนนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถใช้ Kaspersky Security Cloud เพื่อตรวจสอบสภาพฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์หรือฮาร์ดไดรฟ์ภายนอกที่เชื่อมต่อ

ในส่วนความช่วยเหลือนี้

เกี่ยวกับตรวจสอบสภาพฮาร์ดไดรฟ์

วิธีการเปิดหรือปิดใช้งานตรวจสอบสภาพฮาร์ดไดรฟ์

วิธีการตรวจสอบสภาพของฮาร์ดไดรฟ์

วิธีการคัดลอกข้อมูลจากฮาร์ดไดรฟ์ที่เสียหาย

ข้อจำกัดของการตรวจสอบสภาพฮาร์ดไดรฟ์

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง