วิธีการเปิดหรือปิดใช้งานการตรวจสอบบัญชีผู้ใช้

30 พฤศจิกายน 2564

ID 156403

วิธีเปิดหรือปิดใช้งานการตรวจสอบบัญชีผู้ใช้:

  1. เปิดหน้าต่างแอปพลิเคชันหลัก
  2. คลิกปุ่ม การปกป้องความเป็นส่วนตัว

    หน้าต่าง การปกป้องความเป็นส่วนตัว จะเปิดขึ้น

  3. ใช้สวิตช์สลับเพื่อเปิดหรือปิดใช้งานส่วนประกอบตรวจสอบบัญชี

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง