วิธีการเปลี่ยนการตั้งค่าการเชื่อมต่อที่เข้ารหัส

30 พฤศจิกายน 2564

ID 157530

การเชื่อมต่อที่เข้ารหัสถูกสร้างผ่านโปรโตคอล SSL และ TLS ตามค่าเริ่มต้น Kaspersky Security Cloud สแกนการเชื่อมต่อตามคำขอจากส่วนประกอบการป้องกัน เช่น Mail Anti-Virus, Anti-Spam, Safe Money, ตัวแนะนำ URL, การเรียกดูส่วนตัว, Web Anti-Virus และ Anti-Banner

การเปลี่ยนการตั้งค่าการเชื่อมต่อที่เข้ารหัส:

 1. เปิดหน้าต่างแอปพลิเคชันหลัก
 2. คลิกปุ่ม Settings 2019.png ที่ส่วนล่างของหน้าต่าง

  หน้าต่าง การตั้งค่า จะเปิดขึ้น

 3. ไปที่ส่วน การตั้งค่าเครือข่าย
 4. เลือกการดำเนินการที่จะทำเมื่อเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ผ่านการเชื่อมต่อที่เข้ารหัส:
  • ห้ามสแกนการเชื่อมต่อที่เข้ารหัส แอปพลิเคชันจะไม่สแกนการเชื่อมต่อที่เข้ารหัส
  • สแกนการเชื่อมต่อที่เข้ารหัสเมื่อคำขอมาจากส่วนประกอบการป้องกัน แอปพลิเคชันสแกนการเชื่อมต่อที่เข้ารหัสเมื่อมีคำขอจากตัวแนะนำ URL เท่านั้น การดำเนินการนี้ถูกเลือกไว้ตามค่าเริ่มต้น
  • สแกนการเชื่อมต่อที่เข้ารหัสเสมอ แอปพลิเคชันสแกนการเชื่อมต่อที่เข้ารหัสเสมอ
 5. เลือกการดำเนินการที่จะทำหากเกิดข้อผิดพลาดเมื่อสแกนการเชื่อมต่อที่เข้ารหัส:
  • ละเว้น หากเลือกการดำเนินการนี้ แอปพลิเคชันจะสิ้นสุดการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ที่การสแกนเกิดข้อผิดพลาด
  • ถาม หากเกิดข้อผิดพลาดเมื่อสแกนการเชื่อมต่อที่เข้ารหัสกับเว็บไซต์ แอปพลิเคชันจะแสดงการแจ้งเตือนที่คุณสามารถเลือกการดำเนินการได้:
   • ละเว้น แอปพลิเคชันจะสิ้นสุดการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ที่การสแกนเกิดข้อผิดพลาด
   • เพิ่มโดเมนลงในข้อยกเว้น แอปพลิเคชันจะเพิ่มที่อยู่เว็บไซต์ในรายการข้อยกเว้น แอปพลิเคชันจะไม่สแกนการเชื่อมต่อที่เข้ารหัสบนเว็บไซต์จากรายการข้อยกเว้น เว็บไซต์เหล่านี้แสดงหน้าต่าง ข้อยกเว้น ซึ่งสามารถเปิดได้ด้วยการคลิกที่ลิงก์ จัดการข้อยกเว้น

   ตัวเลือกนี้ถูกเลือกไว้ตามค่าเริ่มต้น

  • เพิ่มโดเมนลงในข้อยกเว้น แอปพลิเคชันจะเพิ่มเว็บไซต์ในรายการข้อยกเว้น แอปพลิเคชันจะไม่สแกนการเชื่อมต่อที่เข้ารหัสบนเว็บไซต์จากรายการข้อยกเว้น เว็บไซต์เหล่านี้แสดงหน้าต่าง ข้อยกเว้น ซึ่งสามารถเปิดได้ด้วยการคลิกที่ลิงก์ จัดการข้อยกเว้น
 6. คลิก จัดการข้อยกเว้น เพื่อเปิดหน้าต่าง ข้อยกเว้น และดำเนินการต่อไปนี้:
  1. คลิกที่ปุ่ม เพิ่ม เพื่อเพิ่มเว็บไซต์ในรายการข้อยกเว้นสำหรับการสแกนการเชื่อมต่อที่เข้ารหัส
  2. ป้อนชื่อโดเมนของเว็บไซต์ในช่อง ชื่อโดเมน
  3. คลิกปุ่มเพิ่ม

   แอปพลิเคชันจะไม่สแกนการเชื่อมต่อที่เข้ารหัสกับเว็บไซต์นี้ โปรดทราบว่าการเพิ่มเว็บไซต์ไปยังรายการข้อยกเว้นอาจจำกัดการทำงานของการสแกนเว็บไซต์โดยส่วนประกอบการป้องกันต่างๆ เช่น Safe Money, ตัวแนะนำ URL, การเรียกดูส่วนตัว, Web Anti-Virus และ Anti-Banner

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง