ข้อจำกัดของการตรวจสอบสภาพฮาร์ดไดรฟ์

30 พฤศจิกายน 2564

ID 202627

ในบางกรณี Kaspersky Security Cloud อาจไม่สามารถกำหนดสถานะของฮาร์ดไดรฟ์ได้เนื่องจากข้อจำกัดต่อไปนี้:

  • ฮาร์ดไดรฟ์ไม่รองรับเทคโนโลยี S.M.A.R.T
  • ฮาร์ดไดรฟ์ปิดใช้งานคุณสมบัติ S.M.A.R.T. อยู่
  • Kaspersky Security Cloud ไม่รองรับรายการต่อไปนี้:
    • ฮาร์ดไดรฟ์ประเภทเชื่อมต่อ
    • อุปกรณ์ควบคุม USB ของฮาร์ดไดรฟ์
  • ฮาร์ดไดรฟ์ที่ปิดใช้แล้ว

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง