ตัวทำความสะอาดข้อมูลที่ไม่ได้ใช้งาน

30 พฤศจิกายน 2564

ID 49936

ส่วนนี้อธิบายวิธีการนำไฟล์ออกชั่วคราวและไฟล์ที่ไม่ใช้งาน

ในส่วนความช่วยเหลือนี้

เกี่ยวกับการทำความสะอาดข้อมูลที่ไม่ใช้งาน

การล้างข้อมูลที่ไม่ได้ใช้งาน

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง