การคืนค่าข้อมูลจากสำเนาการสำรองข้อมูลโดยใช้ Kaspersky Restore Utility

30 พฤศจิกายน 2564

ID 57646

Kaspersky Restore Utility ช่วยให้คุณจัดการข้อมูลในพื้นที่สำรองข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ที่แอปพลิเคชันของ Kaspersky เสียหายหรือถูกนำออก ตามค่าเริ่มต้น หลังการติดตั้งแอปพลิเคชัน เครื่องมือจะถูกเก็บในโฟลเดอร์ Kaspersky Restore Utility ซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์ติดตั้งแอปพลิเคชัน สามารถใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์บนคอมพิวเตอร์ซึ่งแอปพลิเคชัน Kaspersky ไม่ได้รับการติดตั้งหรือเสียหาย โดยคัดลอกเครื่องมือไปที่ไดรฟ์แบบถอดได้

ในการเริ่มต้นใช้งาน Kaspersky Restore Utility คุณจะต้องมีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบของเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นๆ

วิธีการเริ่ม Restore Utility

วิธีการเปิดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลโดยใช้ Restore Utility

วิธีการคืนค่าข้อมูลจากสำเนาการสำรองข้อมูล

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง