เริ่มการติดตั้งแอปพลิเคชัน

30 พฤศจิกายน 2564

ID 60588

ในระหว่างขั้นตอนนี้ ตัวช่วยเหลือจะแจ้งให้ติดตั้งแอปพลิเคชัน

การดำเนินการติดตั้งต่อ ให้คลิกปุ่ม ดำเนินการต่อ

ในระหว่างขั้นตอนเหล่านี้ตัวช่วยการตั้งค่าอาจแจ้งให้คุณดูข้อตกลงผู้ใช้งานปลายทาง ที่ทำไว้ระหว่างคุณกับ Kaspersky รวมถึงสอบถามคุณว่าต้องการเข้าร่วม Kaspersky Security Network หรือไม่ ทั้งนี้ยังขึ้นอยู่กับประเภทการติดตั้งและภาษาท้องถิ่นของคุณ

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง