การติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค

30 พฤศจิกายน 2564

ID 70331

ในส่วนนี้อธิบายวิธีขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคและข้อตกลงซึ่งสามารถเลือกใช้งานได้

ในส่วนความช่วยเหลือนี้

วิธีขอรับการสนับสนุนทางเทคนิค

ฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคทางโทรศัพท์

ฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคผ่าน My Kaspersky

การรวบรวมข้อมูลสำหรับฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง