วิธีการเริ่มต้นสแกนแบบเร็ว

30 พฤศจิกายน 2564

ID 70775

ระหว่างการสแกนแบบเร็ว Kaspersky Security Cloud จะสแกนออบเจ็กต์ดังต่อไปนี้ตามค่าเริ่มต้น:

  • ออบเจ็กต์จะถูกโหลดเมื่อระบบปฏิบัติการเริ่มต้น
  • หน่วยความจำระบบ
  • ดิสก์บูตเซกเตอร์

การเริ่มการสแกนแบบเร็ว:

  1. เปิดหน้าต่างแอปพลิเคชันหลัก
  2. คลิกปุ่มสแกน

    หน้าต่างสแกนจะเปิด

  3. ในหน้าต่างสแกน ให้เลือกส่วนสแกนแบบเร็ว
  4. ในส่วน สแกนแบบเร็ว ให้คลิกปุ่ม เรียกใช้การสแกน

Kaspersky Security Cloud จะเริ่มทำการสแกนคอมพิวเตอร์ของคุณแบบเร็ว

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง