การกำหนดค่า Mail Anti-Virus

30 พฤศจิกายน 2564

ID 70873

Kaspersky Security Cloud จะอนุญาตการสแกนข้อความอีเมลสำหรับออบเจ็กต์อันตรายด้วยการใช้ Mail Anti-Virus Mail Anti-Virus เริ่มต้นขึ้นเมื่อระบบปฏิบัติการได้เริ่มต้นแล้วและจะยังคงทำงานอยู่ใน RAM ของคอมพิวเตอร์ โดยจะสแกนข้อความอีเมลทั้งหมดที่ส่งหรือได้รับผ่านทางโปรโตคอล POP3, SMTP, IMAP, และ NNTP, รวมถึงที่ผ่านการเชื่อมต่อที่เข้ารหัส (SSL) ผ่านทางโปรโตคอล POP3, SMTP, และ IMAP

ตามค่าเริ่มต้น Mail Anti-Virus จะทำการสแกนทั้งข้อความขาเข้าและขาออก ถ้าจำเป็น คุณสามารถเปิดใช้งานการสแกนข้อความขาเข้าเท่านั้นได้

การกำหนดค่า Mail Anti-Virus

 1. เปิดหน้าต่างแอปพลิเคชันหลัก
 2. คลิกปุ่ม Settings 2019.png ที่ส่วนล่างของหน้าต่าง

  หน้าต่าง การตั้งค่า จะเปิดขึ้น

 3. ในส่วน การป้องกัน ให้เลือกส่วนย่อย Web Anti-Virus

  การตั้งค่า Mail Anti-Virus จะแสดงในหน้าต่างนี้

 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปุ่มสลับบริเวณด้านบนของหน้าต่างสำหรับเปิดใช้ / ปิดใช้ Mail Anti-Virus ถูกเปิดใช้งานแล้ว
 5. เลือกระดับความปลอดภัย:
  • แนะนำ เมื่อระดับความปลอดภัยนี้ถูกเลือก Mail Anti-Virus จะสแกนข้อความขาเข้าและขาออกและไฟล์เก็บถาวรที่แนบมา แล้วดำเนินการการวิเคราะห์แบบศึกษาสำนึกด้วยระดับความละเอียด การสแกนปานกลาง
  • ต่ำ ถ้าคุณเลือกระดับความปลอดภัยนี้ Mail Anti-Virus จะสแกนข้อความขาเข้าเท่านั้น โดยไม่สแกนไฟล์เก็บถาวรที่แนบมา
  • สูง เมื่อระดับความปลอดภัยนี้ถูกเลือก Mail Anti-Virus จะสแกนข้อความขาเข้าและขาออกและไฟล์เก็บถาวรที่แนบมา แล้วดำเนินการการวิเคราะห์แบบศึกษาสำนึกด้วยระดับความละเอียด การสแกนละเอียด
 6. ในรายการแบบเลื่อนลง การตรวจหาการดำเนินการกับการคุกคาม ให้เลือกการดำเนินการที่คุณต้องการให้ Mail Anti-Virus ดำเนินการเมื่อมีการตรวจพบออบเจ็กต์ที่เป็นอันตราย (ตัวอย่างเช่น ฆ่าเชื้อ)

ถ้าไม่มีภัยคุกคามถูกตรวจพบในข้อความอีเมลหรือถ้าออบเจ็กต์ที่เป็นอันตรายทั้งหมดได้รับการฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้ว ข้อความนั้นก็จะกลายเป็นข้อความที่สามารถเลือกใช้งานได้ในการเข้าใช้งานครั้งต่อไป ถ้าการฆ่าเชื้อในออบเจ็กต์ที่เป็นอันตรายในส่วนประกอบล้มเหลว Mail Anti-Virus จะทำการเปลี่ยนชื่อหรือลบออบเจ็กต์นั้นออกจากข้อความแล้วเพิ่มการแจ้งเตือนลงในบรรทัดหัวเรื่องข้อความ ระบุว่าว่าข้อความนี้ได้รับการดำเนินการโดย Kaspersky Security Cloud แล้ว ก่อนการลบออบเจ็กต์ Kaspersky Security Cloud จะสร้างสำเนาการสำรองข้อมูลแล้วนำสำเนาไปไว้ที การกักกัน

เมื่อคุณอัปเกรดเป็นแอปพลิเคชันที่มีเวอร์ชันใหม่กว่าเดิม การตั้งค่า Mail Anti-Virus ที่ผู้ใช้กำหนดค่าจะไม่ได้ถูกบันทึกไว้ เวอร์ชันแอปพลิเคชันใหม่จะใช้การตั้งค่า Mail Anti-Virus เริ่มต้น

ถ้า Kaspersky Security Cloud ตรวจจับรหัสผ่านสำหรับไฟล์เก็บถาวรในข้อความระหว่างการสแกน รหัสผ่านนี้จะถูกใช้สแกนเนื้อหาของไฟล์เก็บถาวรนั้นเพื่อหา Malware รหัสผ่านนี้จะไม่ถูกบันทึก ไฟล์เก็บถาวรนี้จะถูกขยายก่อนทำการสแกน ถ้าแอปพลิเคชันทำงานผิดปกติขณะกำลังขยายไฟล์เก็บถาวรออก คุณสามารถลบไฟล์ที่ขยายออกมาได้ด้วยตัวเองในพาธดังต่อไปนี้: %systemroot%\temp ไฟล์นี้มี PR prefix

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง