การตรวจสอบเว็บไซต์เพื่อความปลอดภัย

30 พฤศจิกายน 2564

ID 70888

Kaspersky Security Cloud จะอนุญาตให้ตรวจสอบความปลอดภัยของเว็บไซต์ก่อนที่คุณจะคลิกลิงก์เพื่อเปิด การตรวจสอบเว็บไซต์โดยใช้ ตัวแนะนำ URL

ส่วนประกอบตัวแนะนำ URL จะตรวจสอบลิงก์บนเว็บเพจที่เปิดใน Chromium-based Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Mozilla Firefox Kaspersky Security Cloud จะแสดงหนึ่งในไอคอนที่อยู่ถัดจากลิงก์ที่ตรวจสอบดังนี้:

หน้าเว็บที่ปลอดภัย – ถ้าลิงก์หน้าเว็บนั้นปลอดภัยโดยอ้างอิงจาก Kaspersky

หน้าเว็บที่ปลอดภัย – ถ้าไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับสถานะความปลอดภัยของหน้าเว็บที่ลิงก์ไป

wtb_orange.png – ถ้าหน้าเว็บเปิดจากลิงก์อาจถูกใช้งานโดยอาชญากรเพื่อทำอันตรายคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลของคุณ ตามข้อมูลของ Kaspersky

หน้าเว็บที่ปลอดภัย – ถ้าลิงก์หน้าเว็บอันตรายโดยอ้างอิงจาก Kaspersky

การดูหน้ารายละเอียดเพิ่มเติมของลิงก์นั้นบนหน้าต่างป็อปอัป ให้เลื่อนลูกศรเมาส์ชี้ไปยังไอคอนที่จะให้รายละเอียดนั้นๆ

ตามค่าเริ่มต้น Kaspersky Security Cloud จะตรวจสอบลิงก์ในผลการค้นหาเท่านั้น คุณสามารถเปิดใช้งานการตรวจสอบลิงก์ได้กับทุกเว็บไซต์

การเปิดใช้งานการตรวจสอบลิงก์บนเว็บไซต์:

 1. เปิดหน้าต่างแอปพลิเคชันหลัก
 2. คลิกปุ่ม Settings 2019.png ที่ส่วนล่างของหน้าต่าง

  หน้าต่าง การตั้งค่า จะเปิดขึ้น

 3. ในส่วน การป้องกัน ให้เลือกส่วนย่อย Web Anti-Virus

  หน้าต่างนี้แสดงการตั้งค่าสำหรับ Web Anti-Virus

 4. การคลิกลิงก์ การตั้งค่าขั้นสูง จะเปิดส่วนการตั้งค่าขั้นสูงของ Web Anti-Virus
 5. ในส่วน ตัวแนะนำ URL ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย ตรวจสอบ URL
 6. ถ้าคุณต้องการให้ Kaspersky Security Cloud สแกนเนื้อหาของเว็บไซต์ทั้งหมดให้เลือก ในเว็บไซต์ทั้งหมดยกเว้นเว็บไซต์ที่ระบุ
 7. ถ้าจำเป็น ให้ระบุหน้าเว็บที่คุณเชื่อถือในหน้าต่าง ข้อยกเว้น เปิดหน้าต่างนี้โดยการคลิกลิงก์ จัดการข้อยกเว้น Kaspersky Security Cloud จะไม่สแกนเนื้อหาของหน้าเว็บที่ระบุ
 8. ถ้าต้องการให้ Kaspersky Security Cloud ตรวจสอบเนื้อหาของหน้าเว็บที่ระบุเท่านั้น:
  1. เลือก ในเว็บไซต์ที่ระบุเท่านั้น
  2. คลิกลิงก์ กำหนดค่าเว็บไซต์ที่ตรวจสอบ เพื่อเปิดหน้าต่าง เว็บไซต์ที่ตรวจสอบ
  3. คลิกปุ่มเพิ่ม
  4. ป้อนที่อยู่หน้าเว็บที่มีเนื้อหาที่คุณต้องการตรวจสอบ
  5. เลือกสถานะการตรวจสอบสำหรับหน้าเว็บนั้น (ถ้าสถานะนั้น เป็น ทำงาน Kaspersky Security Cloud จะตรวจสอบเนื้อหาหน้าเว็บนั้น)
  6. คลิกปุ่มเพิ่ม

   หน้าเว็บที่ระบุจะปรากฏในรายการในหน้าต่าง เว็บไซต์ที่ตรวจสอบ Kaspersky Security Cloud จะตรวจสอบ URL ที่อยู่บนหน้าเว็บนี้

 9. การกำหนดค่าการตั้งค่าขั้นสูงสำหรับการตรวจสอบ URL ในหน้าต่าง การตั้งค่าขั้นสูงของ Web Anti-Virus ในส่วน ตัวแนะนำ URL ให้คลิกที่ลิงก์ กำหนดค่า URL Advisor ที่เชื่อถือได้ เพื่อเปิดหน้าต่าง ตัวแนะนำ URL
 10. ถ้าคุณต้องการให้ Kaspersky Security Cloud แจ้งเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยของลิงก์บนหน้าเว็บทั้งหมด ในส่วน URL ที่ตรวจสอบ ให้เลือก URL ทั้งหมด
 11. ถ้าคุณต้องการให้ Kaspersky Security Cloud แสดงข้อมูลที่เกี่ยวกับลิงก์อยู่ในหมวดหมู่เฉพาะของเนื้อหาเว็บไซต์หรือไม่ (ตัวอย่างเช่น หยาบคาย ลามก):
  1. เลือกช่องทำเครื่องหมาย แสดงข้อมูลเกี่ยวกับหมวดหมู่ของเนื้อหาเว็บไซต์
  2. เลือกช่องทำเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากหมวดหมู่ของเนื้อหาเว็บไซต์เกี่ยวกับข้อมูลซึ่งควรแสดงในส่วนของความคิดเห็น

Kaspersky Security Cloud จะตรวจสอบลิงก์บนหน้าเว็บที่ระบุและแสดงข้อมูลเกี่ยวกับหมวดหมู่ของลิงก์โดยเป็นไปตามค่าการตั้งค่าที่เลือก

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง