เกี่ยวกับแป้นพิมพ์บนหน้าจอ

30 พฤศจิกายน 2564

ID 70895

เมื่อใช้อินเทอร์เน็ต หลายครั้งที่คุณจะต้องป้อนข้อมูลส่วนตัวหรือชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ตัวอย่างเช่น ระหว่างการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้บนเว็บไซต์, การซื้อของออนไลน์ และการทำธุรกรรมธนาคารทางอินเทอร์เน็ต

ซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงต่อการที่ข้อมูลส่วนตัวจะถูกดักจับโดยอุปกรณ์ดักจับทางแป้นพิมพ์ฮาร์ดแวร์หรือ Keylogger ซึ่งเป็นโปรแกรมที่จะบันทึกจังหวะการเคาะแป้นพิมพ์ แป้นพิมพ์บนหน้าจอจะช่วยป้องกันการดักข้อมูลที่ป้อนผ่านแป้นพิมพ์

มีจำพวก spyware หลายโปรแกรมที่สามารถบันทึกหน้าจอได้ ซึ่งหลังจากนั้นก็จะส่งข้อมูลไปให้ผู้บุกรุกโดยอัตโนมัติเพื่อทำการวิเคราะห์เพิ่มเติมในการขโมยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ แป้นพิมพ์บนหน้าจอช่วยป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวที่ป้อนเข้าไปถูกดักจับด้วยวิธีการบันทึกหน้าจอ

แป้นพิมพ์บนหน้าจอมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้:

  • คุณสามารถคลิกปุ่มแป้นพิมพ์บนหน้าจอด้วยเมาส์ได้
  • ส่วนที่แตกต่างจากแป้นพิมพ์ที่เป็นฮาร์ดแวร์นั้นก็คือ แป้นพิมพ์บนหน้าจอจะไม่สามารถกดหลายปุ่มพร้อมกันได้ นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมการคีย์หลายปุ่มรวมกัน (เช่น ALT+F4) ต้องคลิกปุ่มแรกก่อน (ตัวอย่างเช่น ALT) จากนั้นคลิกปุ่มที่สอง (ตัวอย่างเช่น F4) แล้วหลังจากนั้นก็คลิกปุ่มแรกอีกครั้ง การคลิกปุ่มครั้งที่สองดังกล่าวนั้นจะทำในจังหวะเดียวกับที่กำลังจะปล่อยมือจากการคลิกบนแป้นพิมพ์ฮาร์ดแวร์
  • ภาษาบนแป้นพิมพ์บนหน้าจอสามารถเปลี่ยนได้โดยการใช้พาธลัดเดียวกันที่ระบุโดยการตั้งค่าระบบปฏิบัติการสำหรับแป้นพิมพ์ฮาร์ดแวร์ โดยคลิกขวาที่ปุ่มอื่น (ตัวอย่างเช่น ถ้าพาธลัด LEFT ALT+SHIFT ถูกกำหนดค่าในการตั้งค่าระบบปฏิบัติการสำหรับเปลี่ยนภาษาที่แป้นพิมพ์ คลิกซ้ายที่คีย์ LEFT ALT แล้วจากนั้นคลิกขวาที่คีย์ SHIFT)

เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ป้อนผ่านแป้นพิมพ์บนหน้าจอได้รับการป้องกัน คุณจะต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ของคุณหลังจากการติดตั้ง Kaspersky Security Cloud

การใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอมีข้อจำกัดดังต่อไปนี้:

  • แป้นพิมพ์บนหน้าจอจะช่วยป้องกันการดักข้อมูลส่วนตัวเมื่อใช้ร่วมกับเบราเซอร์Chromium-based Microsoft Edge, Mozilla Firefox หรือ Google Chrome เท่านั้น เมื่อใช้กับเบราเซอร์อื่นๆ แป้นพิมพ์บนหน้าจอจะไม่ป้องกันข้อมูลส่วนตัวที่ป้อนจากการดักข้อมูล
  • แป้นพิมพ์บนหน้าจอไม่สามารถป้องกันข้อมูลส่วนตัวของคุณได้ถ้าเว็บไซต์ที่คุณต้องป้อนข้อมูลนั้นถูกดักจับ เพราะว่าในกรณีนี้ข้อมูลที่ถูกดักจับเกิดจากการบุกรุกเว็บไซต์นั้นโดยตรง
  • แป้นพิมพ์บนหน้าจอไม่สามารถป้องกันการบันทึกหน้าจอที่ทำโดยการใช้คีย์ Print Screen และการคีย์หลายปุ่มรวมกันตามที่ระบุไว้ในการตั้งค่าระบบปฏิบัติการ

.

รายการก่อนหน้านี้อธิบายข้อจำกัดหลักของความสามารถในการทำงานเพื่อปกป้องการอินพุทข้อมูล สามารถดูรายการข้อจำกัดแบบละเอียดได้ที่บทความเกี่ยวกับเว็บไซต์ของฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค Kaspersky บทความนี้มีรายการข้อจำกัดเกี่ยวกับอินพุทผ่านแป้นพิมพ์อย่างปลอดภัยใน Kaspersky Internet Security นอกจากนั้น ข้อจำกัดเหล่านี้ยังใช้ได้กับแป้นพิมพ์บนหน้าจอใน Kaspersky Security Cloud ด้วย

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง