วิธีการคืนค่าไฟล์ที่ถูกลบหรือได้รับการฆ่าเชื้อแล้วโดยแอปพลิเคชัน

30 พฤศจิกายน 2564

ID 70904

สำเนาสำรองข้อมูลของไฟล์ที่ถูกลบหรือชำระล้างโดย Kaspersky Security Cloud จะอยู่ในโฟลเดอร์เฉพาะในคอมพิวเตอร์ของคุณ มีชื่อว่า การกักกัน สำเนาสำรองข้อมูลของไฟล์ถูกจัดเก็บในรูปแบบพิเศษซึ่งไม่เป็นอันตรายกับคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถคืนค่าไฟล์ที่ถูกลบหรือชำระล้างด้วยแอปพลิเคชันจากสำเนาข้อมูลสำรองที่อยู่ในการกักกัน

เราแนะนำให้คุณหลีกเลี่ยงการคืนค่าไฟล์ที่ถูกลบหรือชำระล้าง เนื่องจากนั่นอาจเป็นต้นเหตุของภัยคุกคามต่อคอมพิวเตอร์ของคุณ

Kaspersky Security Cloud จะไม่ฆ่าเชื้อแอป Windows Store ถ้าผลลัพธ์การสแกนระบุว่าแอปดังกล่าวเป็นอันตราย แอปนั้นจะถูกลบจากคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อแอป Windows Store ถูกลบ Kaspersky Security Cloud จะไม่สร้างสำเนาสำรองไว้ เมื่อต้องการคืนค่าออบเจ็กต์ดังกล่าว คุณต้องใช้เครื่องมือการคืนค่าที่มีในระบบปฏิบัติการ (สำหรับข้อมูลโดยละเอียด โปรดดูเอกสารสำหรับระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณ) หรืออัปเดตแอปผ่าน Windows Store

การคืนค่าไฟล์ที่ลบหรือไฟล์ที่ฆ่าเชื้อแล้วโดยแอปพลิเคชัน:

  1. เปิดหน้าต่างแอปพลิเคชันหลัก
  2. ในส่วนล่างของหน้าต่างหลัก ให้คลิกปุ่มเครื่องมือเพิ่มเติม

    หน้าต่าง เครื่องมือ จะเปิดขึ้น

  3. ในหน้าต่าง เครื่องมือ ไปที่ส่วน ความปลอดภัย
  4. ในส่วน ความปลอดภัย ให้คลิกที่ลิงก์ การกักกัน เพื่อเปิดหน้าต่าง การกักกัน
  5. ในหน้าต่าง การกักกัน ที่เปิด ให้เลือกไฟล์ที่ต้องการจากรายการแล้วคลิกที่ปุ่ม คืนค่า

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง