เกี่ยวกับรหัสเปิดใช้งาน

30 พฤศจิกายน 2564

ID 71010

รหัสติดตั้งโปรแกรม เป็นรหัสที่คุณได้รับตอนซื้อการบอกรับเป็นสมาชิก Kaspersky Security Cloud ต้องใช้รหัสนี้เพื่อเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน

รหัสเปิดใช้งานคือรหัสเฉพาะจัดเรียงกัน ประกอบด้วยตัวเลขและตัวอักษรละติน 20 หลักในรูปแบบ xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx

คุณจะได้รับรหัสเปิดใช้งานในทางใดทางหนึ่งดังต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับว่าคุณซื้อแอปพลิเคชันมาอย่างไร:

  • เมื่อคุณซื้อ Kaspersky Security Cloud เวอร์ชันที่เป็นกล่อง รหัสเปิดใช้งานก็จะมีในคู่มือหรือกล่องค้าปลีกที่บรรจุแผ่น CD สำหรับการติดตั้งโปรแกรม
  • เมื่อคุณซื้อ Kaspersky Security Cloud จากร้านค้าออนไลน์ รหัสเปิดใช้งานก็จะถูกส่งมาตามที่อยู่อีเมลที่คุณได้ระบุไว้ตอนสั่งซื้อ

ระยะเวลาการบอกรับเป็นสมาชิกจะเริ่มนับถอยหลังจากวันที่เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน หากคุณซื้อการบอกรับเป็นสมาชิก Kaspersky Security Cloud สำหรับอุปกรณ์หลายชิ้น ระยะเวลาการบอกรับเป็นสมาชิกจะเริ่มนับจากเวลาที่ใช้รหัสติดตั้งโปรแกรมครั้งแรก

หากคุณซื้อการบอกรับเป็นสมาชิกที่มีการต่ออายุอัตโนมัติ ระยะเวลาการบอกรับเป็นสมาชิกจะเริ่มนับจากเวลาที่ซื้อ

ถ้าคุณทำรหัสเปิดใช้งานหายหรือลบโดยไม่ได้ตั้งใจหลังจากที่เปิดใช้งานแอปพลิเคชันแล้ว ให้ติดต่อ ติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับ Kaspersky เพื่อกู้คืนรหัสของคุณ

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง