การแก้ไขปัญหาระบบปฏิบัติการโดยใช้ตัวช่วยในการแก้ไขปัญหาสำหรับ Microsoft Windows

30 พฤศจิกายน 2564

ID 82513

การเรียกใช้ตัวช่วยในการแก้ไขปัญหาสำหรับ Microsoft Windows:

 1. เปิดหน้าต่างแอปพลิเคชันหลัก
 2. ในส่วนล่างของหน้าต่างหลัก ให้คลิกปุ่มเครื่องมือเพิ่มเติม

  หน้าต่าง เครื่องมือ จะเปิดขึ้น

 3. ไปที่ส่วน ทำความสะอาดnและปรับให้เหมาะสม
 4. คลิกลิงก์ การแก้ไขปัญหาสำหรับ Microsoft Windows เพื่อเรียกใช้ตัวช่วยในการแก้ไขปัญหาสำหรับ Microsoft Windows

หน้าต่างตัวช่วยในการแก้ไขปัญหาสำหรับ Microsoft Windows

ตัวช่วยประกอบด้วยชุดของหน้า (ขั้นตอน) ซึ่งคุณสามารถนำทางด้วยการคลิกที่ปุ่มย้อนกลับ และถัดไป เมื่อต้องการปิดตัวช่วยหลังจากเสร็จสิ้น ให้คลิกปุ่ม เสร็จสิ้น การหยุดตัวช่วยในขั้นตอนใด ๆ ให้คลิกปุ่ม ยกเลิก

ขอทบทวนขั้นตอนของตัวช่วยโดยละเอียด

เริ่มการกู้ระบบปฏิบัติการ

 1. เลือกหนึ่งในสองตัวเลือกสำหรับการดำเนินการของตัวช่วย:
  • ค้นหาความเสียหายที่เกิดจากกิจกรรม Malware ตัวช่วยจะค้นหาปัญหาและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
  • ย้อนกลับการเปลี่ยนแปลง ตัวช่วยจะย้อนกลับการแก้ไขที่นำไปใช้กับปัญหาและความเสียหายที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้
 2. คลิกปุ่ม ถัดไป

ค้นหาปัญหา

ถ้าคุณเลือกตัวเลือก ค้นหาความเสียหายที่เกิดจากกิจกรรม Malware ตัวช่วยจะค้นหาปัญหาและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นที่ควรได้รับการแก้ไข เมื่อการค้นหาเสร็จสมบูรณ์ ตัวช่วยจะไปที่ขั้นตอนต่อไปโดยอัตโนมัติ

เลือกการดำเนินการเพื่อแก้ไขความเสียหาย

ความเสียหายทั้งหมดที่พบในขั้นก่อนหน้าถูกจัดกลุ่มตามประเภทของอันตรายที่ก่อความเสียหายขึ้น สำหรับกลุ่มความเสียหายแต่ละกลุ่ม Kaspersky จะแนะนำชุดการดำเนินการเพื่อแก้ไขความเสียหายนั้น

แบ่งออกเป็นสามกลุ่มคือ:

 • การดำเนินการที่แนะนำเป็นอย่างยิ่งจะกำจัดปัญหาที่เป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยอย่างร้ายแรง ขอแนะนำให้คุณแก้ไขความเสียหายทั้งหมดในกลุ่มนี้
 • การดำเนินการที่แนะนำ มุ่งเป้าไปที่การแก้ไขความเสียหายที่อาจก่อภัยคุกคาม ขอแนะนำให้คุณแก้ไขความเสียหายในกลุ่มนี้ด้วย
 • การดำเนินการเพิ่มเติม จะแก้ไขความเสียหายของระบบปฏิบัติการที่ไม่เป็นอันตรายตอนนี้ แต่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อระบบความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ในอนาคต

ขยายรายการของกลุ่มที่เลือกเพื่อดูความเสียหายในกลุ่ม

การให้ตัวช่วยแก้ไขความเสียหายเฉพาะประเภท ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากคำอธิบายความเสียหาย ตามค่าเริ่มต้น ตัวช่วยจะแก้ไขความเสียหายกลุ่มที่มีการดำเนินการที่แนะนำและกลุ่มแนะนำเป็นอย่างยิ่ง ถ้าคุณไม่ต้องการแก้ไขความเสียหายเฉพาะประเภท ไม่ต้องเลือกช่องทำเครื่องหมายที่อยู่ด้านข้าง

ขอแนะนำให้คุณอย่ายกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายที่เลือกไว้ตามค่าเริ่มต้น เนื่องจากการทำเช่นนั้นจะทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณเสี่ยงต่อภัยคุกคาม

หลังจากที่คุณกำหนดชุดของการดำเนินการสำหรับตัวช่วยแล้ว ให้คลิกปุ่มถัดไป

แก้ไขความเสียหาย

ตัวช่วยจะดำเนินการตามรายการที่เลือกในขั้นตอนก่อนหน้า อาจใช้เวลาสักครู่เพื่อแก้ไขความเสียหาย หลังแก้ไขความเสียหาย ตัวช่วยจะดำเนินการขั้นตอนต่อไปโดยอัตโนมัติ

ตัวช่วยเสร็จสมบูรณ์

คลิกปุ่ม เสร็จสิ้น เพื่อปิดตัวช่วย

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง