วิธีการเปิดแป้นพิมพ์บนหน้าจอ

30 พฤศจิกายน 2564

ID 82518

คุณสามารถเปิดแป้นพิมพ์บนหน้าจอด้วยวิธีต่อไปนี้:

  • จากหน้าต่างแอปพลิเคชัน
  • จากแถบเครื่องมือของ Chromium-based Microsoft Edge, Mozilla Firefox หรือ Google Chrome
  • โดยใช้ไอคอนปุ่มลัดแป้นพิมพ์บนหน้าจอในช่องป้อนข้อมูลบนเว็บไซต์

    คุณสามารถ กำหนด การแสดงไอคอนปุ่มลัดในช่องป้อนข้อมูลบนเว็บไซต์

    เมื่อใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ Kaspersky Security Cloud จะปิดใช้ตัวเลือกการกรอกข้อมูลอัตโนมัติสำหรับช่องป้อนข้อมูลบนเว็บไซต์

  • โดยกดปุ่มของแป้นพิมพ์ผสม

การเริ่มแป้นพิมพ์บนหน้าจอจากหน้าต่างแอปพลิเคชัน

การเริ่มแป้นพิมพ์บนหน้าจอจากแถบเครื่องมือของเบราเซอร์

การเริ่มแป้นพิมพ์บนหน้าจอโดยใช้แป้นพิมพ์ฮาร์ดแวร์

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง