การรวบรวมข้อมูลสำหรับฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค

30 พฤศจิกายน 2564

ID 84091

หลังจากคุณแจ้งปัญหากับผู้เชี่ยวชาญฝ่ายสนับสนุนเทคนิค พวกเขาอาจขอให้คุณสร้างรายงานซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการของคุณและส่งให้ฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคอาจขอให้คุณสร้างไฟล์ติดตามด้วย ไฟล์ติดตามทำให้มีการติดตามการดำเนินการตามคำสั่งแอปพลิเคชันเป็นขั้นตอนและระบุขั้นตอนการดำเนินงานของแอปพลิเคชันที่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น

เพื่อการสนับสนุนที่ดีขึ้นด้านปัญหาเกี่ยวกับการทำงานของแอปพลิเคชัน ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคอาจขอให้คุณเปลี่ยนการตั้งค่าแอปพลิเคชันชั่วคราวเพื่อแก้ไขจุดบกพร่องระหว่างที่มีการวินิจฉัยอยู่ ในการดำเนินการดังกล่าว คุณอาจต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้:

  • รวบรวมข้อมูลการวินิจฉัยที่กว้างออกไป
  • กำหนดองค์ประกอบของแอปพลิเคชันแบบแยกส่วนโดยการเปลี่ยนการตั้งค่าพิเศษที่อินเทอร์เฟสผู้ใช้มาตรฐานไม่สามารถเข้าถึงได้
  • ปรับเปลี่ยนพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและการส่งข้อมูลการวินิจฉัยที่ถูกรวบรวม
  • ตั้งค่าการดักข้อมูลปริมาณการใช้เครือข่ายและบันทึกปริมาณการใช้เครือข่ายไปยังไฟล์

ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคจะให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดแก่คุณเพื่อดำเนินการเหล่านี้ (คำแนะนำเป็นขั้นตอน เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า สคริปต์ คุณลักษณะบรรทัดคำสั่งเพิ่มเติม แก้จุดบกพร่องของโมดูล โปรแกรมอรรถประโยชน์พิเศษ และอื่น ๆ) และจะแจ้งให้คุณทราบว่าจะรวบรวมข้อมูลใดเพื่อแก้ไขจุดบกพร่อง หลังรวบรวมข้อมูลวินิจฉัยอย่างกว้างขวาง ข้อมูลนั้นจะถูกบันทึกในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ ข้อมูลที่รวบรวมจะไม่ถูกส่งต่อไปยัง Kaspersky โดยอัตโนมัติ

ขอแนะนำให้คุณดำเนินการขั้นตอนก่อนหน้าภายใต้การชี้แนะจากผู้เชี่ยวชาญฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคหลังจากได้รับคำแนะนำให้ปฏิบัติตาม การเปลี่ยนการตั้งค่าแอปพลิเคชันด้วยตัวเองด้วยวิธีที่ไม่ได้อธิบายไว้ในความช่วยเหลือหรือที่ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคไม่แนะนำอาจเป็นสาเหตุให้ระบบปฏิบัติการช้าลงหรือขัดข้อง อาจลดระดับการป้องกันคอมพิวเตอร์ของคุณ และอาจทำให้การใช้งานและความสมบูรณ์ของการประมวลผลข้อมูลเสียหายได้

ในส่วนนี้

เกี่ยวกับเนื้อหาและพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของไฟล์ข้อมูลบริการ

วิธีเปิดใช้งานการติดตาม

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง