การจัดเก็บข้อมูลในคลังข้อมูล

30 พฤศจิกายน 2564

ID 84581

ส่วนนี้อธิบายวิธีการป้องกันข้อมูลโดยใช้คลังข้อมูล

ในส่วนความช่วยเหลือนี้

เกี่ยวกับคลังข้อมูล

วิธีการย้ายไฟล์ไปยังคลังข้อมูล

วิธีการเข้าถึงไฟล์ที่จัดเก็บไว้ในคลังข้อมูล

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง